< Trở về giao diện Mobile
Bổ nhiệm Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng

17/08/17

Sáng ngày 16/8/2017, Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm số 107/2017/QĐ-TWH bổ nhiệm ông Vương Văn Việt giữ chức Tổng Biên tập và quyết định bổ nhiệm số 108/2017/CT-TWH bổ nhiệm ông Hoàng Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe Cộng đồng (cả báo giấy và báo điện tử).

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH