< Trở về giao diện Mobile
Tập huấn "Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ an toàn nhà báo"

26/10/17

Ngày 28/9/2017, tại Hà Nội, Văn phòng UNESCO phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ an toàn nhà báo” cho những người làm công tác thanh tra tại cơ quan quản lý báo chí, các đơn vị thực hiện công tác thanh tra báo chí, các cơ quan đảm bảo an ninh thông tin báo chí tại trung ương và địa phương về pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho nhà báo trong quá trình tác nghiệp.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH