< Trở về giao diện Mobile

Điểm báo tuần từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2017

VẤN ĐỀ NỔI BẬT
1.  Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP) năm 2016 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhìn nhận trong thực tế, tình trạng lãng phí vẫn xảy ra khá phổ biến. Kiểm soát lãng phí trong xây dựng cơ bản (Báo Hải quan 16/6).
Năm 2016, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp TKCLP trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, thẩm định quyết định đầu tư, bố trí vốn, đến triển khai, giám sát thực hiện; kiểm toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng. Mức vốn bố trí cho từng dự án được thực hiện theo nguyên tắc tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư/dự án, kế hoạch vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá 90% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được các bộ, ngành, địa phương chú trọng. Theo số liệu báo cáo của 9 bộ, cơ quan và 31 địa phương về tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2016, có 38.000 dự án, công trình hoàn thành được phê duyệt quyết toán, tổng số vốn đầu tư đề nghị quyết toán là 186.246 tỷ đồng; qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã loại khỏi giá trị đề nghị quyết toán 1.166,6 tỷ đồng (chủ yếu do tính toán lại đơn giá và khối lượng của các dự án, công trình). Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và ứng trước vốn kế hoạch được kiểm soát chặt chẽ hơn, giảm so với trước.
Tuy vậy, theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, vẫn còn tình trạng phân bổ vốn đầu tư cho dự án không đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định, thủ tục đầu tư chưa được hoàn thiện; bố trí vốn dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện so với quy định; chuẩn bị phương án phân bổ vốn chậm; chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Đặc biệt, một số đơn vị vẫn phê duyệt dự án vượt quá khả năng cân đối vốn của ngành và địa phương, dẫn đến chậm tiến độ, phát sinh nợ đọng; phê duyệt dự án đầu tư không phù hợp, không đồng bộ, hiệu quả kém, nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế thi công, gây lãng phí vốn. Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm ở các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nam, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Tây Ninh, Cà Mau.
Công tác quản lý các dự án công trình giao thông theo hình thức BOT còn nhiều hạn chế trong lập, thẩm định và phê duyệt dự án; lựa chọn nhà thầu; thiết kế-kỹ thuật; quản lý chất lượng,... Nhiều quy định còn chung chung, chưa cụ thể đã tạo ra khoảng trống pháp luật dễ gây thất thoát, lãng phí; việc quản lý nhà nước được giao cho nhiều cơ quan thực hiện và thiếu chế tài quản lý, giám sát nên tính hiệu lực trong tổ chức thực hiện chưa cao. Những tồn tại này được dẫn chứng khá rõ qua báo cáo của Kiểm toán nhà nước.
Để khắc phục những hạn chế tồn tại, trong thời gian tới, Chính phủ đã đặt ra một nhiệm vụ trọng tâm là triển khai có hiệu quả Kế hoạch Đầu tư công năm 2017 và Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới song song với khẩn trương xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật, xác định chi phí trong tổng mức đầu tư, suất đầu tư và giá trong lĩnh vực xây dựng để hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.
Đưa ra giải pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng: Việc quan trọng mà Chính phủ đã làm và sẽ tăng cường quản lý dự án đầu tư công ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khắc phục tình trạng chuẩn bị sơ sài và quyết định chủ trương đầu tư theo cảm tính, gây lãng phí, thất thoát vốn. Cùng với đó là khắc phục tình trạng cố tình kéo dài thời gian bố trí vốn của các dự án dở dang, để dành vốn bố trí thêm các dự án mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bố trí vốn đầu tư tập trung, tránh phân tán, dàn trải; không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017.
Các dự án sử dụng vốn Nhà nước lãng phí, kém hiệu quả sẽ được tập trung chỉ đạo, xử lý ngay; làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, 11/27 dự án BOT được triển khai trong giai đoạn 2011-2016 còn chưa chính xác làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý giá trị 465,5 tỷ đồng, một số dự án lớn tăng tổng mức đầu tư ban đầu lên 100%, nhiều dự án trong 27 dự án BOT được kiểm toán phải rút ngắn từ 5-7 năm thu phí, tổng cộng tất cả các dự án phải giảm hơn 100 năm thu phí. Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị giảm chi phí vốn đầu tư của các dự án là 4.500 tỷ đồng; việc quản lý nhà nước được giao cho nhiều cơ quan thực hiện và thiếu các chế tài quản lý, giám sát nên tính hiệu lực trong tổ chức thực hiện chưa cao.
2. Theo chương trình nghị sự, ngày 21/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Với những cơ chế chưa từng có, nếu được Quốc hội thông qua, Nghị quyết sẽ giúp hàng trăm ngàn tỷ đồng hồi sinh, quay trở lại nền kinh tế. Bấm nút đưa hàng trăm ngàn tỷ đồng trở lại nền kinh tế (báo Đầu tư 20/6).
TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho hay, điểm mới lớn nhất và có ý nghĩa lớn nhất với các ngân hàng mà dự thảo Nghị quyết đưa ra, đó là, cho phép các tổ chức tín dụng được phân bổ dần số lãi dự thu đã ghi nhận của các khoản nợ xấu lên tới 10 năm (Điều 16).
Theo Điều 7 của Nghị quyết, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi đáp ứng đầy đủ một số điều kiện.
Sau 15 ngày, kể từ ngày phải giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để xử lý theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo đảm và quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm mà bên bảo đảm, bên giữ tài sản không giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu để xử lý thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định.
Đặc biệt, Nghị quyết ghi rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong đảm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. Việc thu giữ tài sản đảm bảo vẫn được phép triển khai ngay cả khi bên bảo đảm không có mặt. Quy định này giúp các tổ chức trút được gánh nặng bấy lâu nay.
Bên cạnh 2 cơ chế quan trọng nhất như đã nói ở trên, Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu của Quốc hội cũng đưa ra rất nhiều cơ chế hỗ trợ việc xử lý nợ xấu như: cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường (có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ); áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo tại tòa án...
Tất cả những quy định này, dù chưa thể gỡ hết các vướng mắc, song cũng sẽ tạo đột phá nhất định giúp các ngân hàng đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu hiện nay.
Ước tính, nợ xấu thực của nền kinh tế hiện nay là 10,8%, tức hơn 600.000 tỷ đồng. Việc để nợ xấu kéo dài, không chỉ gây thiệt hại cho các ngân hàng, mà theo nhiều đại biểu quốc hội, có thể làm tổn hại đến nền an ninh tài chính quốc gia.
Với sự đồng thuận cao của Quốc hội, khả năng Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng sẽ được thông qua vào sáng nay và sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/7 tới. Không chỉ đối với ngành ngân hàng, mà toàn thể thị trường, nhất là giới đầu tư đang rất lạc quan về Nghị quyết này. Không phải ngẫu nhiên mà cổ phiếu ngân hàng tăng vọt thời gian và liên tục lập đỉnh nhiều năm.
3. Sắp tới, hàng trăm khu đất công bị bỏ hoang, lấn chiếm trái phép, sử dụng sai mục đích sẽ được rà soát để đưa vào khai thác nhằm tránh lãng phí quỹ đất. Kê thuốc “đặc trị” lãng phí đất (báo Diễn đàn doanh nghiệp 21/6).
Ông Võ Công Lực - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh thừa nhận, hiện nay rất nhiều quỹ đất công của thành phố đang cho các DN thuê bị sử dụng lãng phí, không sử dụng đúng mục đích, thậm chí có những DN còn tự ý “cắt” đất giao cho cán bộ, công chức. Điển hình như tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) trên sổ sách quản lý khoảng 6.600 ha  đất nhưng thực chất chỉ còn 550ha đang trồng mía, bưởi da xanh, ổi… số đất còn lại không biết đi đâu.
Theo tính toán của Cục Quản lý công sản, nếu tính đúng, thu đủ và có cơ chế buộc phải sử dụng đất hiệu quả thì mỗi năm ngân sách Nhà nước có thể thu được khoảng 5 tỷ USD (tương đương 100.000 tỷ đồng/năm).
Do vậy, để sử dụng hiệu quả quỹ đất công, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương dừng lại việc chuyển đổi đất công, tập trung rà soát lại quỹ đất. Theo đó, TP sẽ mạnh tay thu hồi lại các quỹ đất công đang bị các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp của Nhà nước sử dụng hoang phí để đưa ra đấu giá, tạo nguồn vốn cho thành phố. Cách làm này đã từng đem lại thành công cho TP HCM khi hơn mười lăm năm trước, đường Nguyễn Hữu Thọ nối đại lộ Nguyễn Văn Linh đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, dài 7,5 km được giải tỏa rộng ra 210 m hai bên trên suốt tuyến đường. Tổng diện tích đất mở rộng thêm là 68,7 ha. Từ quỹ đất này, cơ quan chức năng chỉ tổ chức đấu giá 48,7 ha, tổng số tiền thu được 466 tỷ đồng.
Để giải quyết triệt để vấn đề trên, mới đây Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HOREA) cũng có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ “Chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất; sửa đổi Luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất để đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khắc phục hiện tượng đấu giá, đấu thầu có dấu hiệu có chân gỗ, quân xanh, quân đỏ”.
Cùng đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, sử dụng đất của các tổ chức thống nhất trên toàn quốc. Bộ cũng đề xuất quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu nếu xảy ra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích.
4. Nhiều cán bộ cao cấp, tổ chức Đảng có sai phạm bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định hoặc đề nghị xử lý kỷ luật. Điều đó đã khẳng định không có "vùng cấm" trong kỷ luật Đảng. Từ tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1969, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, tư tưởng của Bác là tư liệu quý cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng học tập, rèn luyện, phát huy sức mạnh tập thể trong công tác xây dựng Đảng. Phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng (báo Hà Nội mới 22/6).
Cuối năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp, tổ chức Đảng có trách nhiệm trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trước đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí - hiện đang bị truy nã quốc tế về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng…
Việc Đảng xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên đã đáp ứng lòng mong mỏi của người dân và cũng là bài học sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân, để từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, chưa bao giờ Đảng ta lại phải ra nhiều quyết định kỷ luật nghiêm khắc với nhiều cán bộ cao cấp từ bộ trưởng tới bí thư tỉnh ủy xung quanh những sai phạm liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, lợi dụng chức quyền, làm suy giảm niềm tin nhân dân như thời gian vừa qua. Những quyết định kỷ luật nghiêm khắc, đích đáng đã thể hiện mong muốn trong sạch, vững mạnh của Đảng cũng như mong muốn của người dân với Đảng.
Theo GS.TS, Nhà giáo Ưu tú Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn cán bộ, đảng viên về việc rèn luyện để ngăn chặn nguy cơ thoái hóa, biến chất. Qua nghiên cứu về Bác, có thể nhận thấy những tư tưởng lớn mà đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử. Bác cho rằng, cán bộ, đảng viên phải thấu hiểu một vấn đề cơ bản, đầu tiên: Vào Đảng không phải để làm quan, phát tài. Mỗi cán bộ, đảng viên phải suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc.
II. KINH TẾ PHÁT TRIỂN
1.  Sắp tới, người gửi tiền ở một tổ chức tín dụng bị phá sản sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng.  Ngân hàng phá sản, người gửi tiền được nhận bảo hiểm 75 triệu (Báo diễn đàn đầu tư 20/6).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi.
Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2017.
Trước đó, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi áp dụng từ năm 1999 là 30 triệu đồng và tăng lên 50 triệu đồng từ năm 2005.
2. Làm sao để DN tư nhân hoạt động tốt? Phải công bằng tiếp cận nguồn lực, đối xử như nhau với các thành phần kinh tế khác. Quan hệ thân hữu cản trở kinh tế tư nhân (báo Kinh tế và Đô thị 20/6).
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng gọi “chủ nghĩa tư bản thân hữu” đang tồn tại ở Việt Nam là một thuật ngữ mô tả một nền kinh tế mà trong đó thành quả kinh doanh phụ thuộc vào các mối quan hệ thân thiết giữa các doanh nhân và các quan chức chính quyền. “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” đang làm cho bất công và bất bình xã hội bị tích tụ lại ngày một nhiều hơn. Một số DN đang giàu lên nhanh chóng nhờ được ưu tiên, ưu đãi trong việc tiếp cận các nguồn lực của đất nước...; một số quan chức cũng giàu lên nhờ được... lại quả. Nó được biểu hiện qua cách cư xử thiên vị của chính quyền cho các DN thân hữu trong việc cung cấp tài chính, giấy phép và các hình thức hỗ trợ khác. Thậm chí có cả hiện tượng các DN tài trợ cho chuyện mua quan, bán chức cần phải được nhìn nhận như một hiểm họa của đất nước.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, ở Việt Nam không chỉ có sự phân biệt DNNN, DN đầu tư nước ngoài (FDI) với DN tư nhân trong nước, mà còn có sự phân biệt giữa DN thân hữu và DN không thân hữu. Vấn nạn này đã và đang diễn ra ở hầu hết lĩnh vực quan trọng. Điều này khiến cho các DN nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn, khó lớn lên được. Theo bà, nếu tình trạng vẫn tiếp tục phát triển loanh quanh với sự ưu ái, nuông chiều chỉ làm tổn hại tới động lực phát triển lành mạnh của nền kinh tế.
3. Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) và các thành phần kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong đường lối mới của cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng. Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân (báo Kinh tế và Đô thị 16/6).
Theo mục tiêu đặt ra, trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội phấn đấu thành lập mới 200.000 DN tư nhân, riêng năm 2017 phấn đấu tăng thêm khoảng 40.000 DN, trong đó có khoảng 30 - 35% DN có hoạt động đổi mới sáng tạo; nghiên cứu mô hình khu tập trung dịch vụ hỗ trợ và phát triển DN, vườn ươm DN công nghệ thông tin, vườn ươm DN đổi mới, sáng tạo; hình thành khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP. Góp phần đạt được một số chỉ tiêu như khu vực DN tạo thêm khoảng 150.000 việc làm mới; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 6,5%/năm; đóng góp khoảng 40% GDP của TP; đáp ứng cơ bản về mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho DN.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Hà Nội cần hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế tài chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho DN phát triển; thiết lập cơ chế bình đẳng giữa các loại hình DN trên địa bàn TP trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên... Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DN Nhà nước theo lộ trình. Thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ DN hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
Đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các DN; khuyến khích hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa các DN; khuyến khích, hỗ trợ DN áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế; khuyến khích DN tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để chuyển dịch cơ cấu lao động từ thô sơ sang lao động có tay nghề trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của DN trong giai đoạn mới;...
Chính sách về phát triển KTTN có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế. Các điều kiện để phát triển đã hội tụ trong những chính sách mới như Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Vậy nên, vấn đề đặt ra là cần quán triệt, nắm vững chủ trương của Đảng về phát triển KTTN, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn để tạo ra những đột phá mới thuận lợi cho phát triển của KTTN trong bối cảnh tinh thần “quốc gia khởi nghiệp” và hội nhập quốc tế của Việt Nam đang diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ.
4. Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam số tháng 6/2017 do Ngân hàng HSBC công bố ngày 20/6 đưa ra nhận định, các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất – nền tảng tăng trưởng của Việt Nam – đang cho thấy tăng trưởng sẽ còn tiếp tục với sản lượng đầu ra, công ăn việc làm, đơn hàng mới tiếp tục gia tăng.  Triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn khả quan nhờ các thế mạnh của lĩnh vực sản xuất (báo Hải quan 22/6).
Tuy nhiên, các chuyên gia HSBC cũng cho rằng sẽ có sự sụt giảm nhẹ vì tốc độ tăng trưởng của những yếu tố cơ bản này đang trượt xuống mức thấp trong nhiều tháng. Bên cạnh đó, lòng tin của các nhà sản xuất cũng đang ở mức thấp nhất trong gần bốn năm. Ít nhất thì giá cả đang được kiểm soát tốt, cả ở khâu đầu vào lẫn đầu ra.
Báo cáo của HSBC đánh giá, chỉ số PMI thấp hơn trước (giảm từ 54,1 điểm của tháng trước xuống còn 51,6 điểm) không đáng lo ngại khi các chỉ số thường kỳ khác như thương mại và bán lẻ vẫn thể hiện tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn mạnh mẽ hơn khu vực trong nước. Trong khi đó, cầu nội địa duy trì ở mức khá cao. Bổ sung cho tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực bán lẻ, doanh số bán xe hơi – một chỉ số hữu dụng đối với xu hướng chi tiêu nội địa – đã tăng trung bình 12,4% so với cùng kỳ năm – mặc dù thuế và phí cao đã triệt tiêu tác dụng của thuế quan được dỡ bỏ và khiến cho giá xe tăng lên. Thị trường bất động sản cũng hồi phục mạnh mẽ do có vốn từ các ngân hàng, khối đầu tư nước ngoài và người mua là người Việt Nam sống ở nước ngoài. Hà Nội đạt tăng trưởng 14% giao dịch thành công trong tháng 5/2017 so với tháng trước trong khi doanh số bán căn hộ đang tăng (5% so với cùng kỳ tháng trong tháng Tư).
Theo nhận định của HSBC, lạm phát giảm dần nhưng có xu hướng tăng đối với giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi việc điều chỉnh trợ giá trong lĩnh vực này đang diễn ra. Trước động thái này, nhà nước cung cấp trợ giá thông qua việc áp giá có trợ giá cho tất cả mọi người bao gồm cả những người có khả năng kinh tế và những người lựa chọn không tham gia vào chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia. Nhưng hiện nay, những người không tham gia chương trình nào sẽ phải trả toàn bộ chi phí điều trị ở mức không trợ giá. Giá thực phẩm đi xuống đang giữ mức lạm phát chững lại. Nhưng chúng tôi không kỳ vọng một biện pháp nới lỏng tiền tệ khi tăng trưởng tín dụng đang mạnh.
Nhìn chung, các chuyên gia HSBC nhận định triển vọng của Việt Nam vẫn khả quan, nhờ vào các thế mạnh của lĩnh vực sản xuất và các khu vực thiên về xuất khẩu. Nhưng các chỉ số cơ bản của PMI tháng 5/2016 bớt khả quan hơn so với trước đây cho thấy khả năng suy giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đang có một số dấu hiệu cho thấy nhu cầu có thể sẽ hồi phục. Ví dụ như, theo khảo sát PMI, một số nhà sản xuất đã đề cập đến gia tăng tồn trữ đầu vào, ngụ ý rằng họ dự trù lực cầu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
III. VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Sáng 14.6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn và nhận được sự quan tâm lớn với 58 đại biểu đăng ký chất vấn. Những vấn đề được quan tâm hàng đầu như tai biến y khoa, trục lợi bảo hiểm, quá tải tuyến cuối và dược sĩ kê đơn vô tội vạ,… được nêu tại nghị trường. Dù Chủ tịch Quốc hội đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Y tế khá rõ nhưng các giải pháp tổng thể, dài hơi, căn cơ để giải quyết tồn tại chưa được đề cập. Sẽ có giải pháp để giảm thêm 10% giá thuốc (báo Lao động 15/6).
So với kỳ họp trước, nhiều lời hứa của lãnh đạo ngành y tế còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, tín hiệu rất tích cực là Bộ trưởng Bộ Y tế đã đưa ra những giải pháp để nhằm giảm thêm 10% giá thuốc trên thị trường.
Các ĐB dành sự quan tâm đặc biệt với vấn đề tai biến y khoa và các biện pháp nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh của ngành y tế. ĐB Đặng Xuân Phương (Đắk Lắk) chất vấn Bộ trưởng Y tế thời gian qua đã có những giải pháp gì nhằm giảm tai biến y khoa; thời gian tới ngành y tế sẽ có những giải pháp gì để người dân có thể tham gia giám sát phòng ngừa rủi ro, khắc phục hậu quả tai biến y khoa ở các bệnh viện.
ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) nêu hiện tượng quá tải tuyến trung ương tạo sự lo lắng, nỗi kinh hoàng của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo. Trong khi đó, Bộ trưởng đã nhiều lần trả lời và hứa năm 2015 sẽ giảm tải rõ rệt, nhưng nay đã là năm 2017, tình trạng quá tải bệnh viện vẫn còn nghiêm trọng, chậm được khắc phục. “Bộ trưởng suy nghĩ gì về thực trạng này và có hành động quyết liệt nào để giải quyết” - ông Tạo đặt câu hỏi.
Bộ trưởng Tiến cho biết, Bộ Y tế đang thực hiện đề án giảm tải, đến năm 2020 sẽ cơ bản hết tình trạng quá tải. Vấn đề bệnh án điện tử, hiện bộ thí điểm, tương lai sẽ nhân lên, còn thẻ thông minh thì ngành bảo hiểm xã hội chủ trì, có thể có số định danh theo chứng minh thư.
Tình trạng các cửa hàng bán thuốc không theo đơn, vấn nạn mượn bằng, thuê bằng phổ biến trong khi dược sĩ vì lợi nhuận kê đơn tràn lan thay bác sĩ cũng khiến các ĐB lo lắng và đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo ngành y tế. ĐB Nguyễn Thanh Hải (Bắc Giang) bức xúc, yêu cầu Bộ trưởng Tiến nêu giải pháp để khắc phục tình trạng này. ĐB Phạm Văn Tuân (Thái Bình) còn chất vấn đến khi nào mới chấm dứt tình trạng dược sĩ kê đơn thay bác sĩ. Trong khi đó, ĐB Dương Minh Ánh (Hà Nội) lo lắng, khảo sát gần 3.000 hiệu thuốc ở nông thôn, thành thị phía Bắc cho thấy 81-99% thuốc được bán mà không cần đơn bác sĩ. “Tình trạng “mua thuốc dễ như mua rau” này dẫn tới nhiều hệ lụy như thuốc bán không đúng đối tượng, lạm dụng kháng sinh, lạm dụng thuốc...” - bà Ánh bức xúc.
Về chênh lệch giá ở các quầy thuốc bán lẻ, Bộ trưởng Tiến cho rằng chắc chắn giá giữa các quầy thuốc sẽ khác nhau, chúng ta phải tuân thủ quy luật của thị trường, tuân theo kê khai giá, công khai minh bạch. Với gần 700 thuốc biệt dược còn bản quyền, giá cao, Bộ Y tế sẽ áp dụng hình thức đàm phán giá, mua sắm tập trung với hy vọng mua được thuốc giá rẻ hơn. Gần 500 biệt dược gần hết hạn bảo hộ độc quyền giá cao đang được đưa vào đấu thầu rộng rãi. Bộ trưởng Tiến kỳ vọng giải pháp này sẽ giúp giảm thêm 10% giá thuốc trên thị trường.
Nhiều đại biểu cũng đặt câu hỏi về tình trạng lạm dụng xét nghiệm, mặt trái của tự chủ bệnh viện, xã hội hóa, kéo dài thời gian nằm viện… bà Tiến thừa nhận có tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế từ cả hai phía cơ quan y tế và người dân. Cụ thể, mức hưởng bảo hiểm y tế lớn, cộng thêm quy định thông tuyến nên người dân lạm dụng đi khám nhiều. Có bệnh nhân đi khám 20-30 lần trong một tháng, sáng khám xong chiều khám tiếp, khám ở huyện này lại sang huyện khác khám. Các đơn vị y tế do cơ chế tự chủ, áp lực tăng nguồn thu nên lạm dụng kỹ thuật xét nghiệm, dịch vụ y tế. Giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Tiến lại hứa sẽ tổ chức các quy trình khám-chữa bệnh chặt hơn.
2. Qua khảo sát của Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế, 70% vụ ngộ độc tập thể tại các khu công nghiệp (KCN) là do suất ăn sẵn, với giá trị chỉ khoảng 11.000-12.000 đồng/suất. Suất ăn siêu rẻ dễ gây ngộ độc thực phẩm (báo An ninh thủ đô 17/6).
PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP đã có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này.
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP: Vào mùa hè, trời oi nóng, cơ thể con người dễ mệt mỏi, sức đề kháng giảm trong khi thức ăn dễ bị ôi thiu, biến chất, là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Do vậy, chỉ cần sơ suất trong chế biến và bảo quản thực phẩm, thức ăn là có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Cùng với đó, điều kiện vệ sinh trong các khu chế biến thức ăn, nhất là bếp ăn tập thể thường không đảm bảo, ý thức chấp hành yêu cầu về ATTP của người chế biến nhiều khi còn kém. 
Đặc biệt, một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến ATTP tại các bữa ăn tập thể ở các KCN, khu chế xuất là giá trị của các suất ăn. Có tới 70% vụ ngộ độc là do suất ăn từ nơi khác vận chuyển đến, giá trị một bữa ăn ca của công nhân tại nhiều nhà máy chỉ khoảng 11.000-12.000 đồng/suất. Với giá trị suất ăn như vậy, rất khó để có được các nguyên liệu thực phẩm tươi ngon, bảo đảm vệ sinh, an toàn.
Ngoài ra, ý thức về đảm bảo ATTP của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng cũng còn hạn chế. Nhiều người vẫn có thói quen hoặc chấp nhận sử dụng thức ăn đường phố, thực phẩm chín ở những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống không đảm bảo ATTP. Hệ quả là vừa qua xảy ra khá nhiều vụ ngộ độc thực phẩm từ những quán, quầy thức ăn đường phố, có vụ hàng chục người phải cấp cứu.
Bộ Y tế đã hướng dẫn địa phương về việc xử lý và điều tra để xác định nguyên nhân khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Cục ATTP cũng đã tổ chức diễn tập xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại các địa phương và doanh nghiệp có bếp ăn tập thể. Khi có ngộ độc thực phẩm, việc đầu tiên là phải tập trung vận chuyển, cấp cứu người bệnh.
3. Các chuyên gia cho rằng, Hà Nội phải giải được bài toán người dân đi bằng phương tiện gì trước khi cấm xe máy vào nội thành vào năm 2030. Tranh cãi về lộ trình cấm xe máy vào nội thành Hà Nội năm 2030 (báo Tri thức trực tuyến 17/6).
Ngày 16/6, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội tại tổ chức hội nghị phản biện về dự thảo nghị quyết của HĐND TP về tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030. Dự kiến, dự thảo này sẽ được kỳ họp đầu tháng 7/2017 của HĐND TP Hà Nội xem xét, bàn thảo.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến đặt câu hỏi căn cứ pháp lý nào để Hà Nội đưa ra lộ trình đến năm 2030 cấm xe máy hoạt động tại khu vực các quận nội thành. Nếu cấm xe máy nội thành thì người dân đi xe máy từ nội thành ra ngoại thành thế nào.
Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Vũ Văn Viện cho hay việc căn cứ cấm xe máy tại khu vực nội thành vào năm 2030 là thẩm quyền tổ chức giao thông của Chủ tịch UBND Hà Nội.
Chuyên gia giao thông Trần Thị Kim Đăng, ĐH GTVT Hà Nội, nhân định việc cấm xe máy hoạt động nội đô là cần thiết nhưng khó làm. Chuyên gia này phân tích hiện các điểm nút giao thông công cộng, nhà chờ xe buýt phân bố rất xa nơi người dân ở. Trong khi thói quen đi bộ của người Hà Nội (người già dưới 1 km, người trẻ khoảng 200 m) khác với người phương Tây (khoảng 2 km).
Ông Ngô Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng dự thảo nghị quyết dường như đặt nặng việc “cấm đoán” hơn là đưa ra giải pháp. Trong khi đó, lẽ ra phải đưa vào nghị quyết giải pháp tập trung phát triển giao thông công cộng rồi mới đề cập đến hạn chế xe cá nhân, tiến tới cấm xe máy. Nghị quyết không nói làm thế nào để phát triển vận tải công cộng mà chỉ thấy cấm đoán nhiều. Đối với lộ trình dừng hoạt động xe máy tại nội thành vào năm 2030, ông Tuấn nhận định đây là việc quá “nóng vội”.
Phản hồi ý kiến của các chuyên gia, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định mục tiêu xuyên suốt của dự thảo nghị quyết là nhằm “phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây là chăm lo cuộc sống bền vững của người dân Thủ đô chứ không chỉ là quản lý một vài cái xe máy…Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận về mặt pháp lý và điều kiện để thực hiện mục tiêu dự thảo nghị quyết còn nhiều vấn đề.
Hiện Hà Nội đang và sắp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có tăng cường năng lực giao thông công cộng, tổ chức giao thông hợp lý, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, tuyên truyền cho người dân…Về lộ trình cấm xe máy tại nội thành vào năm 2030, ông Hùng cho hay Hà Nội phải đưa lộ trình dài như thế thì mới có căn cứ, có mục tiêu cụ thể đong đếm được để thực hiện…
MTC


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH