< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức

Chủ động tăng cường bồi đắp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên

Để cán bộ, hội viên nêu cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới báo chí hiện nay, Hội Nhà báo (HNB) Thái Bình đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy tốt chức năng, vai trò của Hội, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Có lẽ nhờ vậy mà cho đến nay, Hội không có hội viên vi phạm pháp luật và không bị cản trở khi tác nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm về việc làm thế nào để thực hiện hiệu quả Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo tại đơn vị mình, nhà báo Phí Văn Thành – Phó Chủ tịch Thường trực HNB Thái Bình cho biết: HNB Thái Bình hiện có trên 150 hội viên, đang sinh hoạt ở 5 Chi hội Nhà báo và Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi. Đứng trước những thuận lợi cũng như không ít thách thức của đời sống báo chí hiện nay, Ban Chấp hành Hội  xác định, vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí, thậm chí trong rất nhiều trường hợp, đạo đức nghề nghiệp còn được nhấn mạnh hơn nghiệp vụ báo chí. Vì vậy, việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và uy tín của người làm báo, hội viên trong tình hình mới là một nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết. Ban Chấp hành Hội đã đề xuất và triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này.

Đơn cử như việc HNB Thái Bình tổ chức Hội thảo báo chí với chủ đề “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”. Tại Hội thảo, HNB Thái Bình đã mời Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí, cán bộ, hội viên, nhà báo, cộng tác viên tích cực của các cơ quan báo chí đến dự và nghe quán triệt về những điểm mới của Luật Báo chí năm 2016, đồng thời cùng các đại biểu đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đồng bằng duyên hải Bắc bộ trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội phối hợp thường xuyên với Thủ trưởng các cơ quan báo chí, Thư ký các Chi hội nhà báo quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Thường trực, Thường vụ HNBVN. Nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW, của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, khóa XII về “Tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hội thảo“Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam” do HNB Thái Bình đăng cai tổ chức tháng 11/2016.

HNB đã phát động phong trào thi đua “Báo chí Thái Bình làm theo lời Bác” và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Chi hội như Chi hội Báo Thái Bình, Đài PT-TH tỉnh…  trong việc động viên toàn thể cán bộ, hội viên, phóng viên phát huy truyền thống hào hùng, lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, của dân tộc. HNB Thái Bình cũng phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (HNBVN) tổ chức các khóa học nhằm không ngừng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đi đôi với công tác quản lý hội viên, đặc biệt là các phóng viên trẻ.

Bên cạnh đó, HNB Thái Bình cũng như các cơ quan báo chí Thái Bình luôn chú trọng việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc chấp hành Luật Báo chí, Điều lệ Hội và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Lồng ghép nội dung sinh hoạt hằng tháng theo Thông báo số 222-TB/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc “Thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ…” với việc quán triệt đạo đức người làm báo Việt Nam cho cán bộ, hội viên các cơ quan báo chí; chú trọng phát huy vị trí, vai trò của các thành viên Ban Chấp hành, Thư ký các Chi hội Nhà báo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công; thông qua mạng liên thông của tỉnh để tăng cường công tác quản lý, phối hợp triển khai các hoạt động Hội, đồng thời theo dõi, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng cũng như tư tưởng của hội viên, từ đó có những giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, quản lý. Thông qua giao ban báo chí, giao ban Khối an ninh tư tưởng văn hóa hằng quý nâng cao hiệu quả quản lý báo chí và công tác Hội, chấn chỉnh kịp thời tồn tại, hạn chế…

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại quân Cảng Cam Ranh (tháng 6/2016)

Những nỗ lực ấy đã giúp cho tư tưởng của cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Thái Bình luôn ổn định, quan điểm lập trường chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí, Điều lệ Hội và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, không có hội viên vi phạm pháp luật và không bị cản trở khi tác nghiệp.

Ngọc Lành

 
 

Theo congluan.vn

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH