< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Các khóa bồi dưỡng / Khóa ngắn hạn

Khóa Bảo vệ an toàn nhà báo tại thành phố Hồ Chí Minh

Khóa Bảo vệ an toàn nhà báo tại thành phố Hồ Chí Minh
Tiếp sau thành công của khóa tập huấn “Bảo vệ an toàn nhà báo” tại Hà Nội, khóa học trên tiếp tục được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 26-27/08/2016
.
Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực bảo vệ nhà báo và chấm dứt miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi cản trở tác nghiệp báo chí” do Văn phòng UNESCO phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các nhà báo về vấn đề trên. Học viên của khóa học là 25 phóng viên, biên tập viên, cán bộ một số Ban ngành…. các cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày làm việc, hai giảng viên khóa học đã cung cấp nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trong nước và quốc tế giúp cho các nhà báo tham dự hệ thống được các vấn đề pháp lý trong bảo vệ an toàn nhà báo khi tác nghiệp. Thông qua các ví dụ thực tế, các giảng viên đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giup cho các học viên rút ra được những kỹ năng để tác nghiệp an toàn và các biện pháp ứng phó khi bị cản trở tác nghiệp.
Điều rút ra quan trọng nhất từ chia sẻ của các giảng viên của khóa học đối với các học viên tham dự là việc nhà báo trước hết phải hiểu về vấn đề pháp lý trong lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của mình cũng như các văn bản pháp luật có liên quan. Quan trọng hơn là mỗi phóng viên phải tự bảo vệ an toàn cho mình bằng các kiến thức và kỹ năng mềm quan trọng khi tác nghiệp.
 
Minh Anh
 
MTC


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH