< Trở về giao diện Mobile

Liên hệ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ – CỤC BÁO CHÍ (MTC)
MEDIA TRAINING CENTER

Địa chỉ: Tầng 5, số nhà 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội; 

Email: mtcmic@gmail.com ; Website: http://mtc.mic.gov.vn 

Điện thoại: 04.3.936064704.3.9360647; Fax: 04.3.9360604. 
 
 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH