< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Giới thiệu / Dự án nước ngoài

Chương trình hợp tác phát triển giữa Bộ TTTT và UNESCO

Chương trình hợp tác phát triển giữa Bộ TTTT và Unesco là chương trình hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Giáo dục vì sự phát triển bền vững do UNESCO, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Samsung đồng thực hiện. Trong đó, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) được Bộ Thông tin Truyền thông giao nhiệm vụ phối hợp với Unesco và các đơn vị liên quan thực hiện hoạt động tập huấn cho phóng viên về biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học.  
Khóa tập huấn về biến đổi khí hậu tại Huế

Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ điều phối chung và đảm bảo sự tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung các hội thảo tư vấn của Unesco, nội dung khóa tập huấn do các giảng viên nước ngoài và giảng viên Việt Nam soạn thảo; lựa chọn phóng viên các cơ quan báo chí tham gia khóa bồi dưỡng truyền thông về các lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học và lồng ghép giới trong tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội thảo Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và Hội thảo Giảm thiểu rủi ro thảm họa và Bảo tồn đa dạng sinh học

Chương trình của các buổi hội thảo Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu, Giảm thiểu rủi ro thảm họa và Bảo tồn đa dạng sinh học tại Huế (vào ngày 31/8 và 8/9/2013) dành cho đối tượng là các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh 5 trường tiểu học và cộng đồng từ thuộc thành phố Huế được các chuyên gia Robert Wild, Moustafa  Osmar chuẩn bị công phu, có ý kiến tham khảo, đóng góp từ các chuyên gia trong nước trước và sau sự kiện, giúp chuyên gia điều chỉnh phù hợp với đối tượng tham gia.


Hội thảo là cơ hội để cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo các trường học, các cơ quan chức năng, cộng đồng nâng cao nhận thức về tác động của Biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, những chia sẻ kinh nghiệm của đại biểu tại Hội thảo sẽ giúp nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh, các cơ quan ban ngành xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm ứng phó với thiên tai khi gặp phải.


Mỗi hội thảo tư vấn chỉ diễn ra 01 ngày với nhiều phiên với các nội dung khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp triển khai các hoạt động của chuyên gia rất phong phú, hấp dẫn, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (thông qua các hình thức trình chiếu phim video, bài tập mô phỏng, bài tập tình huống, trò chơi...), lôi kéo sự tham gia của đại biểu, tạo sự tương tác cao.


Các chuyên gia nước ngoài không chỉ là những chuyên gia trong lĩnh vực mà còn là các nhà sư phạm giỏi khi điều hành một hội thảo với số lượng đông và thành phần tham gia khác nhau, nhưng vẫn tạo được sự nhất quán trong chương trình. Kết cấu chương trình hợp lý về mặt thời gian và nội dung. Các khái niệm kỹ thuật được diễn giải đơn giản nhưng dễ hiểu và dễ tiếp thu. Các ví dụ, các tình huống được đưa ra thảo luận đều gắn với thực tiễn Việt Nam nên đại biểu đóng góp ý kiến rất nhiệt tình.


Phần trình bày của các nhóm là kết quả thu nhận được của học viên sau mỗi buổi hội thảo. Các nhóm thảo luận sôi nổi và họ đều làm rất tốt phần trình bày. Tài liệu tham khảo của Hội thảo hay và dễ áp dụng ở các trường học. Hội thảo cần được tổ chức nhân rộng hơn đến các trường học ở nhiều tỉnh, thành chịu ảnh hưởng của thiên tai.


Khóa tập huấn cho phóng viên về biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ dự án phối hợp với Unesco, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là cơ hội tốt để phóng viên, biên tập viên và các cơ quan báo chí TW và Địa phương đóng trên địa bàn thành phố Huế có dịp nâng cao kiến thức, kỹ năng viết về các vấn đề biến đổi khó hậu và là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với các chuyên gia trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn là họ được hướng dẫn lập Kế hoạch truyền thông một cách khoa học, mang tính thực tiễn tại cơ quan mình trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề Giảm thiểu rủi ro thảm họa; Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học.


Ngày 9 tháng 9 năm 2013, tại  Đại học Khoa học Huế, thành phố Huế đã khai mạc khóa tập huấn dành cho 20 nhà báo từ các cơ quan báo chí, cơ quan thường trú của các báo Trung ương và Địa phương trên địa bàn Thành phố Huế về biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong số 20 học viên, Ban tổ chức khóa học đã chọn 6 học viên là nhà báo từ 5 huyện có 5 trường tiểu học mục tiêu của dự án tại Thừa Thiên-Huế (thành phố Huế và 4 huyện Quảng Điền, Hương Thủy, Phú Văn, Hương Trà) để tham gia vào Nhóm xây dựng Kế hoạch Hành động cộng đồng.

 
Khóa tập huấn đã đưa ra các kiến thức quan trọng cho các nhà báo, giúp họ nhận thức chung về giảm thiểu rủi ro thảm họa; chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến giảm thiểu rủi ro thảm họa ở một số nước. Các tập huấn viên chia sẻ về việc báo chí đưa tin bài về giảm thiểu rủi ro thiên tai như thế nào; quy trình đưa tin bài trước, trong và sau thiên tai.
                                                                                              
Ngoài ra, học viên cũng có được những nhận thức, kinh nghiệm và những thách thức trong tuyên truyền về biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học; được tham gia vào các hoạt động đố vui về vấn đề trên và tham gia hoàn thành các bài thuyết trình về biến đổi khí hậu, thiên nhiên và truyền thông. Các nhà báo đã có một ngày đi thực địa tại các huyện là các địa bàn có diễn tiến của biến đổi khí hậu với những trải nghiệm thú vị và có ích cho công việc làm báo của họ.


Các tập huấn viên Moustafa Osman, Robert Wild từ tổ chức Unesco và Quang Thương ,Vĩnh Quyên từ VOV đã đem đến những kiến thức và trải nghiệm thú vị cho các nhà báo khi tham gia vào hoạt động trên. Khóa tập huấn kéo dài 6 ngày và kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2013.


Các hoạt động về lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học do Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí phối hợp với Unesco đều rất hữu ích và có tính thực tiễn cao. Để tạo ra sự lan tỏa và tính bền vững của dự án, việc nhân rộng các hoạt động ở tại nhiều địa phương để xây dựng đội ngũ tuyên truyền có đầy đủ về năng lực và kiến thức về lĩnh vực này là một điều cần nghiên cứu, phát triển.


 Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH