< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

MTC tiếp tục hợp tác với tổ chức Oxfam trong lĩnh vực giới

Ngày 16/01/2015,  lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí và đại diện của tổ chức Oxfam, đại diện Văn phòng Unesco tại Việt Nam đã có buổi làm việc bàn về kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2015.
 Buổi làm việc tại Trung tâm BDKNNVBC

 Năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí cũng đã hợp tác thành công với UNESCO trong việc xuất bản Bộ chỉ số về Giới trong Truyền thông của Việt Nam . Đây có thể coi là bộ tài liệu giúp nâng cao nhận thức về Giới cho các cơ quan báo chí/truyền thông và giúp cho cơ quan báo chí có được một công cụ hữu ích để có thể áp dụng được tại đơn vị báo chí/truyền thông của mình. 

Đồng thời, năm 2014 là năm đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí và Oxfam thông qua 02 khóa tập huấn “Truyền thông có nhạy cảm giới” tổ chức vào tháng 3 và tháng 7 năm 2014.
 
Trong mọi chính sách hoạt động, Oxfam luôn thể hiện sự ưu tiên của mình trong các hoạt động có liên quan đến vấn đề Giới và với sự ra đời của Bộ chỉ số về Giới trong Truyền thông của Việt Nam, Oxfam mong muốn tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí trong lĩnh vực trên. Hai bên đã bàn bạc và đi đến thống nhất việc tổ chức 02 hội thảo cho các lãnh đạo cơ quan báo chí và 01 khóa tập huấn cho phóng viên của các cơ quan báo chí với nội dung tập trung vào nâng cao về vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tầm quan trọng của Bộ chỉ số về Giới trong Truyền thông tại Việt Nam.
 
Tại buổi làm việc, hai bên nêu rõ nguyện vọng, mong muốn, mục đích của mình, từ đó cùng nhau trao đổi về nội dung chương trình, kế hoạch, địa điểm, thời gian và các công tác tổ chức khóa học khác để đi tới thống nhất triển khai 03 hoạt động trên trong thời gian sớm nhất.
 
Dự kiến 03 hoạt động trên sẽ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 4 năm 2015 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
                                                                                                                                                
Minh Anh

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH