< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

MTC làm việc cùng đại diện dự án Danida

Ngày 16 tháng 10 năm 2014, bà Birgitte Jallow, thanh tra độc lập dự án Danida đã đến thăm và làm việc cùng lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) nhằm tìm hiểu về hoạt động đào tạo của Trung tâm và cơ hội hợp tác giữa hai bên. Dự án Danida là một dự án nâng cao năng lực cho các đài địa phương Việt Nam. Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển và Bộ Kế hoach Đầu tư Việt Nam là chủ dự án. Nguồn vốn hỗ trợ dự án là từ Tổ chức Danida . Đối tác nước ngoài của dự án là Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO) .
Cán bộ Trung tâm MTC gặp gỡ đại diện phía Danida tại trụ sở MTC

Bà Birgitte Jallow đã từng làm việc với Trung tâm vào năm 2013 để giới thiệu về dự án Danida tại Việt Nam. Chuyến sang Việt Nam lần này của bà nhằm nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra những đánh giá khách quan cho dự án Danida, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí với mong muốn dự án tại Việt Nam được tiếp diễn.


Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí đã từng được nhiều tổ chức biết đến với hoạt động dài hơi là 15 năm hợp tác với SIDA – Thụy Điển thông qua các giai đoạn Dự án khác nhau nhằm hỗ trợ đào tạo cho báo chí Việt Nam. Từ sau khi kết thúc dự án với Thụy Điển (cuối năm 2013), năm 2014 là năm đầu tiên Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí tự mình hoạt động và tìm kiếm các đối tác mới với các dự án ngắn hạn cùng tổ chức Unesco, tổ chức Oxfam, và nhiều hoạt động với các cơ quan báo chí khác… Điều đó chứng tỏ sự năng động và hiệu quả trong hoạt động của Trung tâm trong gần một năm qua.


Những kết quả đạt được của Trung tâm khiến bà Birgitte Jallow rất ấn tượng. Bà mong muốn sẽ có những hoạt động hợp tác cùng MTC trong lĩnh vực đào tạo báo chí.

 

Minh Anh

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH