< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 và Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí bàn về hợp tác trong tương lai

  Ngày 08 tháng 10 năm 2014, đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Văn phòng thường trực 389) đã đến thăm và làm việc cùng lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) nhằm tìm hiểu về hoạt động đào tạo của Trung tâm và cơ hội hợp tác giữa hai bên.    
Buổi làm việc của đại diện Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 398 và MTC

 

Đại diện Văn phòng thường trực 389 và lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đã cùng nhau giới thiệu về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của hai bên cũng như mong muốn, nguyện vọng của hai bên, từ đó có những trao đổi cởi mở để tìm cơ hội hợp tác giữa Văn phòng thường trực 389 với Trung tâm. 
 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 được thành lập ngày 24/06/2014theo Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng thường trực có ý nghĩa quan trọng trong việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với cấp có thẩm quyền, từng bước đẩy lùi tình trạng nhức nhối trên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
 
Trong những nhiệm vụ được đặt ra, công tác tuyên truyền, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Văn phòng, nhất là với một đơn vị mới thành lập như Văn phòng 389. Do đó, trong thời gian tới Văn phòng 389 sẽ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông và mong muốn được hợp tác với Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp cho các phóng viên những vấn đề cơ bản, giúp phóng viên đưa tin trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được kịp thời, chính xác và hiệu quả nhất.

 

 

Minh Lê

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH