< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

Trung tâm BDKNNVBC (MTC) họp triển khai thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014

Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2014, toàn bộ cán bộ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức họp triển khai thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014.  
Lãnh đạo MTC chủ trì buổi họp

Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm cùng cán bộ, nhân viên các phòng cùng rà soát tiến độ công việc của Trung tâm, nêu những vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để cả tập thể cùng góp ý giải quyết. Trong quý 4, những công việc về đào tạo vẫn là công việc được chú trọng hàng đầu. Trong đó, Trung tâm sẽ bắt đầu khai thác các khóa học về kỹ năng với chủ đề đa dạng có thu phí. Hướng đi này xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân do đó tính hiệu quả sẽ rất cao.


Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác với các hình thức đa hạng như: Tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc thi, triển lãm về các tác phẩm báo chí đoạt giải; Xây dựng các chương trình và tổ chức các hội thảo tư vấn về công tác quản lý và điều hành cơ quan báo chí, đạo đức nhà báo;Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí; Tư vấn hoạt động báo chí;Tư vấn truyền thông, thông tin đại chúng: Thông cáo báo chí, quan hệ công chúng, quảng cáo, triển lãm; Tổ chức sự kiện…và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động báo chí.

 

Quỳnh Hoa

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH