< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

Họp điều chỉnh dự thảo Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí đã có buội họp cùng đại diện Unesco và Oxfam để điều chỉnh một số nội dung trên bản dự thảo 2 Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam. Đây là hoạt động tiếp sau Hội thảo Tham vấn về Bộ chỉ số về giới vừa qua.
Đại diện MTC, Unesco, Oxfam tham gia cuộc họp điều chỉnh nội dung Dự thảo 2 Bộ Chỉ số về giới trong truyền thông.

Buổi họp chú trọng điều chỉnh một số vấn đề về thuật ngữ, cấu trúc của Bộ chỉ số.  Các thành viên tham gia đã phải tập trung, thảo luận để có thể thống nhất về cách sử dụng thuật ngữ xuyên suốt Bộ chỉ số.


Mặc dù bản dự thảo 2 cơ bản đã hoàn thiện song những người thực hiện vẫn đang nghiên cứu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo Tham vấn để có một Bộ chỉ số hoàn chỉnh nhất.


Sau khi hoàn thành, Bộ chỉ số về giới trong truyền thông sẽ được gửi đến Cục Báo chí thẩm định để xuất bản.

 

Hà Bảo

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH