< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

MTC sẽ tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí  (MTC) dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động xây dựng Bộ chỉ số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho MTC phối hợp với UNESCO thực hiện.
Bìa Bộ chỉ số về giới trong truyền thông của Unesco

Ở những giai đoạn trước, UNESCO đã phối hợp với Bộ Lao động –TB&XH để thực hiện “Chương trình chung Việt Nam và Liên Hợp quốc về Bình đẳng Giới” trong đó UNESCO, Viện Phát triển Phát thanh và Truyền hình chấu Á - Thái Bình Dương (AIBD) và Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện hoạt động bối cảnh hóa bộ tài liệu Hướng dẫn lồng ghép giới vào truyền thông ở Việt Nam và hoạt động tập huấn cho nhà báo.
    
Cũng với mục đích như vậy, năm 2014, UNESCO phối hợp với MIC tiếp tục phối hợp nhằm bối cảnh hóa tài liệu “Bộ chỉ số về giới trong truyền thông” do UNESCO biên soạn và xuất bản từ năm 2012.

Bộ Chỉ số của UNESCO hiện đang được thực hiện thí điểm ở 25 đơn vị truyền thông trên thế giới có tính đến bối cảnh riêng của từng nước (ví dụ như Hiệp hội các nhà báo Mông Cổ, Maroc…). Đây là tập hợp các chỉ số không có tính bắt buộc. Mục đích của nó là hỗ trợ bình đẳng giới và tăng quyền hạn dưới mọi hình thức cho phái nữ trong ngành truyền thông.

Căn cứ vào Bộ Chỉ số đã được ban hành của UNESCO, và với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNESCO, Trung tâm BDKNNVBC đã thành lập một Nhóm kỹ thuật gồm các chuyên gia đến từ Bộ TTTT, Bộ LĐ-TBXH, cơ quan báo chí nhằm bối cảnh hóa Bộ Chỉ số cho phù hợp với điều kiện hoạt động truyền thông của Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng những nội dung cơ bản của Bộ Chỉ số của UNESCO đã ban hành.

Sau hai tháng làm việc tích cực, Nhóm kỹ thuật đã hoàn thành Bản dự thảo Bộ Chỉ số về giới trong truyền thông Việt Nam và dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày 29 tháng 8 năm 2014 tại Hà Nội để lấy ý kiến rộng rãi của các ban, ngành, cơ quan báo chí, các tổ chức truyền thông để tiếp tục điều chỉnh phù hợp với thực tiễn công tác bình đẳng giới trong quản lý và nội dung truyền thông, phù hợp với vai trò và tính chất của báo chí Việt Nam, hướng tới việc áp dụng rộng rãi trong các cơ quan truyền thông.
 

 

Quốc Vinh

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH