< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

Xây dựng chương trình khung đào tạo nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Lào

Hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) đang bước đầu thực hiện việc xây dựng chương trình khung đào tạo nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Lào. Đây là nhiệm vụ Bộ TTTT giao cho Trung tâm theo Quyết đinh số 1048/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2014 về việc giao nhiệm vụ và chuyển kinh phí xây dựng Khung chương trình đào tạo cho nhà báo Lào.
Khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Lào tại Vienchan năm 2012

Việc xây dựng một Khung chương trình chuẩn cho các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trong tương lai là một việc làm cần thiết, nhằm chuẩn hóa quy trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp của Bộ Thông tin và Truyển thông.


Theo Biên bản thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Bộ TTTT Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào, từ năm 2012 đến nay, Bộ TTTT đã tổ chức 8 khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho các nhà báo Lào. Các khóa học được triển khai ở cả Việt Nam và Lào. Nội dung khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung vào các chủ đề” “Kỹ năng đưa tin về các sự kiện lớn”; “Kỹ năng viết phóng sự điều tra”; “Kỹ năng viết về gương người tốt, việc tốt”…


Các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy được các học viên là các nhà báo Lào đánh giá cao.


 

Quốc Vinh

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH