< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

Nhóm kỹ thuật tiếp tục họp thực hiện Việt Nam hóa Bộ chỉ số về giới trong lĩnh vực truyền thông

Ngày 4 tháng 8 năm 2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, Nhóm kỹ thuật gồm các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, chuyên gia trong lĩnh vực Bình đẳng giới, các nhà báo và đại diện của Unesco tiếp tục họp thực hiện Việt Nam hóa Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông.  
Các thành viên trong Nhóm kỹ thuật điều chỉnh Bộ chỉ số về giới trong truyền thông theo ý  kiến đóng góp của các cơ quan.

 

Sau quá trình làm việc và đưa ra bản dự thảo về Bộ Chỉ số, Nhóm kỹ thuật đã gửi Bộ chỉ số đến các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông, các cơ sở đào tạo báo chí và đã nhận được ý kiến đóng góp từ các cơ quan . Dựa trên bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, thành viên Nhóm kỹ thuật tiếp tục chỉnh sửa lại Bộ chỉ số cho phù hợp với tình hình của Việt Nam.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong truyền thông, thúc đẩy trao quyền và sự tham gia của phụ nữ” do Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí chủ trì phối hợp với Unesco. 

 

Hà Bảo

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH