< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Hoạt động khác

Họp thực hiện nội dung chương trình khóa tập huấn "Truyền thông có nhạy cảm giới"

Ngày 18 tháng 7 năm 2014,  Trung tâm BDKNNVBC (MTC) đã tổ chức cuộc họp giữa giảng viên cho khóa tập huấn &quot;Truyền thông có nhạy cảm giới&quot; và đại diện Oxfam để trao đổi xây dựng nội dung chương trình khóa học tại trụ sở của MTC.
Đại diện Trung tâm BDKNNVBC và đại diện Oxfam cùng các giảng viên trao đổi xây dựng nội dung chương trình khóa học

Tại cuộc họp này, các thành viên tham dự thống nhất toàn bộ nội dung chương trình giới hạn với 5 chủ đề: đất đai, khai khoáng, ô nhiễm nước, nông nghiệp và y tế. Các giảng viên sẽ nghiên cứu các bài viết đã được đăng tải trên báo chí về các chủ đề liên quan để chọn lựa ra các bài tiêu biểu. Các bài báo được lựa chọn sẽ được đưa ra cùng phân tích, thảo luận tại lớp học.

Việc chuẩn bị nội dung chương trình cho khóa tập huấn được các giảng viên cũng như ban tổ chức chuẩn bị  chu đáo hứa hẹn sẽ có một khóa tập huấn thành công.

MTC đã từng hợp tác tổ chức thành công lớp "Truyền thông có nhạy cảm giới" với Oxfam - Csaga vào ngày 27 tháng 3 năm 2014.

Hoàng Hà

MTC

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH