< Trở về giao diện Mobile

Nghiệp vụ báo chí : Lý luận & Thực tiễn

  Cuốn sách này được dịch từ nguyên bản tiếng Nga của nhà khoa học V.V.Vôrôsilốp - một nhà báo và nhà giáo giàu kinh nghiệm.Sách đã được tái bản lần thứ ba và hiện đang được dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên khoa báo chí các trường đại học và cao đẳng tại Nga.  
Bìa sách Nghiệp vụ  báo chí - Lý luận và thực tiễn

 

Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động báo chí của nước Nga và thế giới. Bằng tư duy rành mạch và cách trình bày cụ thể, sinh động, tác giả đã điểm lại lịch sử báo chí của một số nước trên cả 5 châu lục cùng sự phát triển của kỹ thuật- công nghệ thông tin, các loại hình, chức năng và kết quả hoạt động của nó. Đặc biệt, do bắt kịp được những vấn đề của báo chí đặt ra trong những năm gần đây, tác giả đã dành bốn chương nghiên cứu sâu về chuẩn mực pháp lý – đạo đức, quan hệ tiếp thị, quản lý kinh tế, nhân sự và nghiệp vụ tại các cơ quan và tòa soạn thông tấn, báo chí – những vấn đề mới mẻ, thiết thực đáng tham khảo đối với những người hoạt động trong lĩnh vực thông tin đại chúng.
 
Mục lục:
Lời Nhà xuất bản – Tr.5
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁC NƯỚC –Tr.07
I.         Báo chí Châu Âu – Tr.9
II.        Báo chí Châu Mỹ - Tr.26
III.       Báo chí Châu Á – Tr43
IV.       Báo chí Châu Phi – Tr.49
V.        Báo chí Australia và châu Đại dương – Tr.55
VI.       Các chủ phương tiện thông tin đại chúng lớn nhất – Tr.61
Kết luận – Tr.69
CHƯƠNG II: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG –Tr .72
I.          Báo chí và tiến bộ khoa học kỹ thuật – Tr.73
II.         Phát triển các phương tin thông tin đại chúng điện tử - Tr.100
Kết luận
CHƯƠNG III: HỆ THỐNG CÁC LOẠI HÌNH BÁO CHÍ –Tr.120
I.          Báo chí như một hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng – Tr.122
II.         Các loại hình hoạt động sáng tạo trong báo chí – Tr.134
CHƯƠNG IV: TÍNH KẾT QUẢ CỦA BÁO CHÍ – Tr.162
I.           Báo chí như một nhân tố phát triển ý thức xã hội – Tr.166
II.          Phân tích mâu thuẫn như một phương pháp báo chí – Tr.181
III.         Những đặc điểm của điều tra báo chí – Tr.190
CHƯƠNG V: CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG : CHUẨN MỰC PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC – Tr.229
I.            Phạm vi pháp lý của báo chí – Tr.230
II.           Đạo đức nhà báo – Tr.242
CHƯƠNG VI : QUAN HỆ TIẾP THỊ TRONG BÁO CHÍ – Tr.276
III.          Thời phục hưng của quảng cáo tại Nga – Tr.277
IV.           Quan hệ công chúng – Tr.332
 
Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụbạn đọc.  

 

 

 

 Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH