< Trở về giao diện Mobile

Cơ sở lý luận báo chí

&quot;Cơ sở lý luận của báo chí&quot; tập 1 là cuốn sách do nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành. Cuốn sách này được dịch của tác giả E. P. Prôkhôrốp ấn hành năm 2004, đã được dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành báo chí ở các trường đại học - cao đẳng tại Nga. Đây là tài liệu nhập môn báo chí, cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản và hệ thống về lĩnh vực báo chí.  
 Bìa sách "Cơ sở lý luận của báo chí" tập 1

Nội dung của cuốn sách trình bày những vấn đề chung nhất, khái quát nhất về lý luận nghiệp vụ báo chí và những đặc thù của hoạt động báo chí, với tư cách là một lĩnh vực hoạt động sáng tạo.


Tập 1, tác giả đi sâu giới thiệu quá trình xuất hiện và phát triển của báo chí; bản chất của thông tin đại chúng; vị trí, vai trò và chức năng của báo chí trong xã hội và mối quan hệ với xã hội. Các quan điểm và nguyên tắc của hoạt động báo chí nói chung và đối với nhà báo nói riêng; tự do báo chí và trách nhiệm của nhà báo; phương diện pháp lý của tự do báo chí.

 
Mục lục 
 
Lời Nhà xuất bản – Tr.5
Chương I
BÁO CHÍ – MỘT LĨNH VỰC CỦA HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG –Tr.7
Các hiện tượng tiền báo chí.Sự xuất hiện của ngành báo chí. – Tr.8
Bản chất thông tin đại chúng của các phương tiện thông tin đại chúng – Tr.22
Ngành báo chí là một thành tố của quản lý xã hội – Tr.46
Chương II
CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ –Tr.54
Khái niệm và đặc điểm chung của chức năng báo chí –Tr.55
Chức năng tư tưởng – Tr.64
Các chức năng trau dồi văn hóa, hướng dẫn - quảng cáo, giải trí. – Tr.94
Chức năng tổ chức – Trực tiếp –Tr.105
Các chức năng của báo chí : hệ thống và sự phối hợp – Tr. 113
Chương III
QUAN ĐIỂM XÃ HỘI CỦA NHÀ BÁO –Tr.116
Sự hình thành quan điểm xã hội – Tr.118
Quan điểm xã hội và những nguyên tắc của hoạt động báo chí – Tr.143
Hệ thống và những nguyên tắc của báo chí – Tr.159
Vấn đề tính nguyên tắc của nhà báo – Tr.203
Văn hóa chính trị của nhà báo. Phân tích chính trị - Tr.210
Chương IV
TỰ DO BÁO CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ –Tr.231
Những yếu tố trong tự do sáng tạo –xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng (Tự do -  tất yếu – trách nhiệm) – Tr.235
Những điều kiện kinh tế và các yếu tố tự do của các phương tiện thông tin đại chúng – Tr.251
Phương diện pháp lý của tự do báo chí – TR.260

 

Những loại hình lịch sử của báo chí.Các phương tiện thông tin đại chúng trong thời kỳ quá độ của sự phát triển xã hội –Tr.277
 
Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH