< Trở về giao diện Mobile

Cơ sở hoạt động sáng tạo của nhà báo

&quot;Cơ sở hoạt động sáng tạo của nhà báo&quot; được Nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành được dịch của tác giả G.V.Lazutina (Nga). Sau khi xuất bản và phát hành rộng rãi tại Nga, cuốn sách được báo giới nước này đánh giá cao. 
 Bìa sách "Cơ sở hoạt động sáng tạo của nhà báo"

Đây là cuốn sách tổng kết những kinh nghiệm nghề nghiệp thành lý thuyết, thông qua hình thức đối thoại lý thú giữa tác giả với đồng nghiệp và các sinh viên. Qua đó phản ánh những quan điểm của quá trình công tác báo chí và những công cụ của nó, tạo nên phương pháp hoạt động sáng tạo của nhà báo.

Cuốn sách còn đề cập mối quan hệ giữa nội dung và hình thức; giữa khách thể và chủ thể, quan hệ giữa nhà báo và công chúng; và sự tác động lẫn nhau của những mối quan hệ đó; trách nhiệm và đạo đức của nhà báo. Đó là những yếu tố quan trọng trong hoạt động sáng tạo của nhà báo.
 
Mục lục 
Lời Nhà xuất bản – Tr.5
Lời tác giả - Tr.7
Phần I
CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA PHÓNG VIÊN, NHÀ BÁO
Chương I: Thông tin và sáng tác liên quan với nhau như thế nào ? – Tr.15
Chương II: Những luồng thông tin đại chúng có gì đáng chú ý – Tr.47
Chương III: Các luồng thông tin đại chúng và nghề làm báo có quan hệ với nhau như thế nào ? – Tr.80
Phần II: 
TÁC PHẨM BÁO CHÍ CÓ GÌ NỔI BẬT KHÁC VỚI NHỮNG BÀI VIẾT CỦA CÁC LUỒNG THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
Chương I: Tính độc đáo về tư tưởng – đề tài của các tư liệu báo chí – Tr.111
Chương II: Mối quan hệ giữa hình thức và nội dung hình thành như thế nào ? – Tr.165
Phần III
PHƯƠNG THỨC SÁNG TẠO CỦA NHÀ BÁO LÀ GÌ ?
Chương I: Thực chất của khái niệm là ở chỗ nào ? – Tr.225
Chương II: Quá trình sáng tạo của nhà báo hình thành từ cái gì ? – Tr.246
Chương III: Đặc điểm của hệ thống các phương pháp sáng tạo của nhà báo – Tr.288
Chương IV: Các phương tiện kỹ thuật ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sáng tạo của nhà báo ? – Tr.360
Chương V: Tại sao những quan niệm đạo đức nghề nghiệp định hướng cho hành vi của nhà báo lại mang ý nghĩa quan trọng – Tr.384
Thay cho lời kết – Tr.433 
 
Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH