< Trở về giao diện Mobile

Truyền thông đại chúng: Những kiến thức cơ bản

&quot;Truyền thông đại chúng: Những kiến thức cơ bản&quot; do Nhà Xuất bản Thông Tấn ấn hành là cuốn sách được chọn dịch và biên soạn lại từ cuốn “ABC báo chí&quot; của tác giả người Đức Claudia Mast (Hg.) do Nhà xuất bản UVK Medien (CHLB Đức) tái bản lần thứ tám năm 1998, có bổ sung và sửa đổi.
 Bìa sách "Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản"

 Nội dung cuốn sách đề cập đến vấn đề hết sức cơ bản đối với những người làm công tác truyền thông đại chúng. Đó là những khái niệm về thông tin, các phương tiện thông tin; hoạt động thông tin; đối tượng thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức của nhà báo; nghề nghiệp báo chí và hoạt động truyền thông trong cơ chế thị trường… Tất cả những vấn đề được nêu trong cuốn sách là những kiến thức bổ ích và cần thiết cho những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, cũng như những sinh viên các trường, khoa báo chí - những ký giả tương lai.

Mục lục 
 
Lời Nhà xuất bản – Tr.05
Chương I
TRUYỀN THÔNG: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
Các khái niệm cơ bản của thông tin – Tr.08
Công tác báo chí- một lĩnh vực nghiên cứ - Tr.13
Phương pháp và kết quả điều tra xã hội học – Tr.18
Những căn cứ của việc nghiên cứu tác dụng truyền thông – Tr.38
Lịch sử và sự phát triển của phương tiện thông tin – Tr.45
Thông tin đại chúng và chính sách – Tr.49
Đạo đức nhà báo – Tr.54
Chương II
LĨNH VỰC NGHỀ NGHIỆP BÁO CHÍ
Con đường lập nghiệp rộng mở
Thị trường lao động và những triển vọng
Các nhà báo hành nghề tự do
Nhiệm vụ và yêu cầu của nhà báo – Tr.81
Trình độ chuyên nghiệp – Tr.86
Những con đường tu nghiệp – Tr.90
Sự đa dạng trong kiến thức nghề nghiệp – Tr.98
Chuyển biến trình độ - Tr.103
Chương III
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ
Những cơ sở pháp lý – Tr.115
Luật phát thanh, truyền hình – Tr.117
Luật báo chí – Tr.123
Đặc quyền của nhà báo – Tr.125
Nghĩa vụ của nhà báo – Tr.128
Quy chế báo chí – Tr.131
Quyền lợi của “ Đương sự” – Tr.134
Luật điện ảnh – TR.136
Luật lao động và chế độ tiền lương – Tr.138
Bảo hiểm xã hội – Tr.142
Quyền tác giả - Tr.144
Thông tin trực tuyến – Lĩnh vực mới

 

Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH