< Trở về giao diện Mobile

Truyền thông đại chúng : Từ Thông tin đến Quảng cáo

&quot;Truyền thông đại chúng: Từ Thông tin đến Quảng cáo&quot; do Nhà Xuất bản Thông Tấn ấn hành được dịch của tác giả Jacques Locquin. Đây là nhà báo kỳ cựu đã từng làm phóng sự và nghiên cứu điều tra trong 15 năm tại nước ngoài. Với 20 năm hoạt động trong giới báo chí chính trị và truyền hình tại Pháp, ông được coi như nhà quan sát khách quan trong lĩnh vực Truyền thông.
 Bìa cuốn sách "Truyền thông đại chúng - Từ thông tin đến quảng cáo"
Cuốn sách nhằm mục đích giới thiệu cho bạn đọc - khách hàng của các phương tiện thông tin đại chúng thế nào là thông tin báo chí, lộ trình của nó từ lúc tìm kiếm những sự kiện cho đến khi xử lý chúng trên các báo. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giải thích những vấn đề mà các nhà báo gặp phải khi tác nghiệp. 
 
Cuốn sách có đề cập đến một số vấn đề mà báo chí phương Tây đang gặp phải để chúng ta có thể tham khảo. Từ đó đem lại những cách nhìn mới mẻ hơn về thông tin và quảng cáo trên báo chí cho những người làm công tác nghiên cứu cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực báo chí .
 
Mục lục : 
Lời nói đầu – Tr.5
Phần I: THÔNG TIN – Tr.9
Tự tìm hiểu – Tr.11
Chương I: Hai loại thông tin - Tr.13
Chương II: Thu thập thông tin – Tr.20
Đưa tin – Tr.28
Chương I: Xử lý thông tin – Tr.29
Chương II: Những giai đoạn khác nhau trong việc xử lý thông tin – Tr.34
Chương III: Kỹ thuật biên tập – Tr.44
Chương IV: Xử lý thông tin thời sự trong một trường hợp tưởng tượng – Tr.56
Phần II: VỀ NHÀ BÁO VÀ QUY CHẾ NHÀ BÁO – Tr.65
Chương I: Về nhà báo – Tr.67
Chương II: Các chuyên viên – Tr.87
Chương III: Những nghề mới –Tr.115
Chương IV: Báo chí điều tra – Tr.125
 Phần III: NHỮNG CÂU THÚC VÀ NGUY CƠ CHUNG ĐỐI VỚI CÁC NHÀ BÁO – Tr.135
Chương I: Những câu thúc – Tr.137
Chương II: Những nguy cơ gặp phải trong việc xử lý thông tin – Tr.142
Chương III: Những bí mật – Tr.163
Chương IV: Quan hệ với chính quyền – Tr.167
Chương V: Vai trò của hình ảnh trong việc xử lý thông tin thời sự - Tr.177
Phần IV: QUAN HỆ VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI – Tr.189
Chương I: Cử tọa – Tr.191
Chương II: Những lời phê phán – Tr.216
Phần V: QUẢNG CÁO VÀ ĐẶC QUYỀN LŨNG ĐOẠN CỦA GIỚI QUẢNG CÁO – Tr.231
Chương I: Quan hệ giữa việc xử lý thông tin và quảng cáo – Tr.234
Chương II: Giới lãnh đạo quảng cáo – Tr.238
Chương III: Tự do báo chí hay quy chế hành nghề - Tr.250
Phần IV: TIẾN BỘ VÀ TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI – Tr.261
Chương I: Những kỹ thuật mới  - Tr263
Chương II: Cải thiện hình ảnh nhà báo – Tr280
Chương III: Tương lai trước mắt sẽ ra sao ? – Tr.292
Thay lời kết luận – Tr.305

Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH