< Trở về giao diện Mobile

Các thể loại báo chí phát thanh

Cuốn sách Các thể loại báo chí phát thanh là của tác giả người Nga V.V.Xmirnop – giảng viên của trường đại học Tổng hợp Rôxtốp, người có nhiều công trình nghiên cứu sâu về lịch sử, lý luận – thực tiễn của hoạt động báo chí nói chung và báo chí phát thanh nói riêng.
Bìa sách "Các thể loại báo chí phát thanh"

Sách đã được dịch giả Đào Tấn Anh dịch sang tiếng Việt và do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành năm 2004. Đây là một trong 14 cuốn nằm trong Bộ sách tham khảo nghiệp vụ báo chí của Nhà xuất bản Thông tấn.

Nội dung cuốn sach đi từ khái quát chung đến đi sâu phân tích từng tiểu loại trong hệ thống các thể loại báo chí phát thanh, dưới các loại hình: Thông tin; Phân tích; Tài liệu – nghệ thuật…; với lối viết súc tích, kèm theo những bài viết minh họa sinh động, cuốn sách là công trình nghiên cứu đồng bộ cả về lý luận và thực tiễn, không chỉ có giá trị trong việc phân định thể loại mà còn chia sẻ cách diễn đạt thông tin trong báo phát thanh, nhấn mạnh đến tâm lý giao tiếp của người đứng trước micro và đặc biệt là yếu tố sáng tạo của nhà báo.
 
Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích đối với giảng viên, người nghiên cứu, sinh viên ngành báo đặc biệt là về báo phát thanh.
 
Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

 Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH