< Trở về giao diện Mobile

Các thể loại báo chí

“Các thể loại báo chí” là một trong 14 cuốn nằm trong Bộ sách tham khảo nghiệp vụ báo chí do Nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành. Cuốn sách được dịch giả Đào Tấn Anh và Trần Kiều Vân dịch từ nguyên bản tiếng Nga của tác giả là Phó tiến sĩ khoa học Chertưchơnưi – một nhà báo và nhà giáo giàu kinh nghiệm.
Bìa sách Các thể loại báo chí do NXB Thông tấn ấn hành

Cuốn sách được chia làm bốn chương: chương một là phần lý luận chung về các yếu tố hình thành thể loại trong báo chí; ba chương còn lại trình bày tính chất, đặc trưng của từng thể loại. Đặc biệt, mỗi thể loại được minh họa bằng nhiều bài viết hấp dẫn đã đăng tải trên các báo và tạp chí ở nước Nga nhằm giúp người đọc có thể hình dung trực quan về diện mạo các thể loại báo chí một cách sắc nét.

 
Đây là cuốn sách về cơ sở lý luận của báo chí, các tri thức, kỹ năng, hình thức và thể loại báo chí đã và đang được sử dụng trong nước và trên thế giới.
 
Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

 Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH