< Trở về giao diện Mobile

Báo chí hiện đại nước ngoài: Những quy tắc và nghịch lý

  Cuốn Báo chí hiện đại nước ngoài: Những quy tắc và nghịch lý của tác giả người Nga X.A Mikhailop (Nhà xuất bản Mikhailop – Xanh Petecbua được ấn hành năm 2002) được Đào Tấn Anh dịch và xuất bản năm 2004. Đây là cuốn sách nằm trong Bộ sách tham khảo nghiệp vụ báo chí của Nhà xuất bản Thông Tấn.    

 

Cuốn sách giới thiệu với độc giả một số nét cơ bản về đặc điểm, tình hình, khuynh hướng phát triển hiện nay của báo chí thế giới.
 
Sách gồm 4 chương, đề cập vị trí, vai trò của báo chí trong xã hội; những xu hướng phát triển của báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóa không gian thông tin; báo chí và kinh tế; sự tập trung hóa và độc quyền hóa của hoạt động báo chí ở một số quốc gia; báo chí và hệ thống pháp luật của các quốc gia; báo chí và kỹ thuật truyền thông; những đặc điểm dân tộc trong sự phát triển báo chí của các khu vực khác nhau trên thế giới.
 
Với cách trình bày dễ tiếp nhận, cuốc sách cung cấp cho những người hoạt động trên lĩnh vực truyền thông đại chúng và đông đảo các độc giả có mối quan tâm tìm hiểu, tư liệu và kiến thức phong phú, rất đáng quan tâm.

 

 
Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH