< Trở về giao diện Mobile

Báo chí thế giới và xu hướng phát triển

Cuốn sách Báo chí thế giới và xu hướng phát triển của TS. Đinh Thị Thúy Hằng do nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành năm 2008 là một trong những cuốn lý luận báo chí ít ỏi vào thời điểm đó.
Bìa sách Báo chí thế giới và xu hướng phát triển

Cuốn sách nhằm giới thiệu những lý luận, khái niệm, phạm trù và hoạt động báo chí thế giới đang được phổ biến tại các trường đại học trên thế giới và trong giới nghiên cứu báo chí. Đây là một vấn đề cần thiết trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay đối với các cơ sở nghiên cứu lý luận báo chí ở Việt Nam. Trong cuốn sách, khái niệm báo chí được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các loại hình báo chí như báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Phạm trù thế giới trong khuôn khổ cuốn sách này được đề cập mang tính điển hình mở một số các ví dụ cụ thể về hoạt động báo chí ở một số nước và khu vực. Tác giả đi lần lượt từ các lý luận báo chí thế giới đến luận bàn về nghề báo, tự do báo chí, thực tiễn báo chí thế giới, hội tụ truyền thông…


Cuốn sách này cung cấp thêm một số tài liệu về lý luận báo chí cho những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông tham khảo.


Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) -Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH