< Trở về giao diện Mobile

Báo chí điều tra

Cuốn sách “Báo chí điều tra” của tác giả người Nga Chetuchonui – một nhà báo, nhà giáo giàu kinh nghiệm, tác giả của nhiều công trình về báo chí đã được hai dịch giả Phạm Thảo và Huyền Nhung dịch sang tiếng Việt. Đây là một trong 14 cuốn của Bộ sách tham khảo nghiệp vụ báo chí do Nhà xuất bản  Thông tấn ấn hành. Cuốn sách đã được dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên khoa báo chí các trường đại học và cao đẳng của ở Nga.
Bìa sách Các thể loại báo chí

 

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân và những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học khác, với những dẫn chứng minh họa phong phú, tác giả đã đề cập thể loại báo chí điều tra một cách sâu sắc và thuyết phục.
 
Cuốn sách bố cục hợp lý, giới thiệu rõ mục tiêu và phương pháp, loại hình cơ bản của báo chí điều tra; những đặc điểm của công việc và khó khăn, trở ngại trong hoạt động điều tra; những hạn chế về luật pháp và đạo đức đối với người làm công tác điều tra, cũng như sự an toàn của nhà báo.
 
Cuốn sách hiện có trong thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - Tầng 5 - 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội và sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

 

 Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH