< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Báo chí trong tuần / Xử lý sai phạm báo chí

Xử lý vi phạm năm 2014: sai phạm nhiều nhất trong lĩnh vực thông tin điện tử

Trong năm 2014, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 72 trường hợp với tổng số tiền là 1.554.5 triệu đồng, trong đó có 69 trường hợp bị xử phạt bằng tiền và 03 trường hợp bị cảnh cáo 
Cụ thể:
 
Ở lĩnh vực báo chí in: xử phạt 27 trường hợp, trong đó phạt tiền 25 trường hợp; cảnh cáo 02 trường hợp; tổng số tiền là 432 triệu đồng.
 
Lĩnh vực báo điện tử: xử phạt 27 trường hợp với tổng số tiền là 736 triệu đồng.
 
Lĩnh vực phát thanh, truyền hình: xử phạt 10 trường hợp, trong đó phạt tiền 09 trường hợp; cảnh cáo 01 trường hợp; tổng số tiền là 234 triệu đồng. 
   
Trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí: xử phạt 8 trường hợp với số tiền 152,5 triệu đồng.
 
Trong năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thu hồi Thẻ nhà báo đối với 81 trường hợp, trong đó 06 trường hợp bị thu hồi do có sai phạm (02 trường hợp bị buộc thôi việc; 04 trường hợp bị xử lý kỷ luật cảnh cáo) và 75 trường hợp do cơ quan báo chí bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí (báo Sài Gòn tiếp thị).
 
Do có sai phạm nghiêm trọng, 01 cơ quan báo chí điện tử bị đình chỉ tạm thời hoạt động trong thời gian 03 tháng: báo điện tử Trí thức Trẻ, vì đăng bài viết “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ” ngày 12/8/2014.
 
Ngoài ra, qua thanh tra chuyên ngành và trên cơ sở kiến nghị của đoàn Thanh tra Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thu hồi giấy phép ấn phẩm Dòng đời của báo Nông thôn ngày nay vì ấn phẩm có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí trong thời gian dài, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, đề nghị khắc phục.
 

                                       

Bằng An

Cục Báo chí

Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH