< Trở về giao diện Mobile

Điểm báo tuần từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07 tháng 8 năm 2017

. VẤN ĐỀ NỔI BẬT
1. Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, cần phải tiếp tục thúc đẩy như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải làm lẻ tẻ từng vụ, từng việc, mà được tiến hành bài bản, rõ trách nhiệm của từng cơ quan và đề ra thời hạn phải hoàn thành. Mặt khác mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, công bằng trong xử lý, không có chuyện “nặng dân, nhẹ quan” khiến dư luận băn khoăn. Phải công bằng, không có ngoại lệ (Báo Người đại biểu nhân dân 03/8).
Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, trước hết, sự quyết tâm đấu tranh với tham nhũng cần tiếp tục thể hiện bằng các hành động cụ thể của các cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước. Trong quá trình xử lý không được có trường hợp ngoại lệ và bảo đảm công bằng; cán bộ tham nhũng lớn, tinh vi, chống đối đến cùng phải chịu hình phạt nặng tương thích. Một trong những ví dụ về sự công bằng, tuân thủ pháp luật là, các cơ quan chức năng tuyệt đối không thể để tồn tại hiện tượng kiểu như cá nhân tham nhũng 100 triệu đồng đã chịu án 10 năm tù, nhưng cá nhân tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng chỉ bị cảnh cáo, khiển trách.
Quá trình xử lý cán bộ tham nhũng phải tiếp tục được công khai, minh bạch như Ban Chỉ đạo đang làm, không thể úp úp, mở mở, khiến dư luận hồ nghi, có nhiều quan điểm khác nhau, gây tổn hại đến tính nghiêm minh và niềm tin vào pháp luật. Sau quá trình xử lý mỗi vụ việc phải tiến hành đánh giá toàn diện, tổng kết kinh nghiệm, để có thêm các biện pháp hữu hiệu khi xử lý những vụ việc sau. Tất nhiên, các kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng phải được công bố định kỳ sau 6 tháng, 1 năm, tạo điều kiện cho người dân theo dõi, biết được kết quả cụ thể, tin tưởng hơn vào công cuộc này.
Trong thời gian qua, tố cáo, khiếu nại của người dân chưa được xem xét rốt ráo, nghiêm túc, chỉ khi vụ việc vỡ lở, để lại hậu quả nặng nề mới được phát hiện, vội vàng xử lý. Người dân sử dụng ngôn từ mộc mạc, không có lớp lang chặt chẽ, nhưng khi họ đã cam kết sự chính xác trong đơn tố cáo về hiện tượng, có chứng cứ, lý lẽ thì cơ quan chức năng phải quan tâm xem xét, đánh giá. Cơ quan chức năng bỏ qua những ý kiến “mộc mạc” này sẽ làm giảm sút lòng tin của người dân. Thực tế đấu tranh phòng, chống tham nhũng cho thấy, các vụ việc tinh vi nếu không dựa vào quần chúng và công luận sẽ không hiệu quả.
2. Sau khi thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ rõ: “Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Càng trong gian khó càng phải vững niềm tin (Báo Quân đội nhân dân 03/8).
Đúng như nhận định của Ban Chấp hành Trung ương, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trước những khó khăn, thách thức đặt ra với đất nước, trước tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; trước những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên... niềm tin vào Đảng, vào chế độ có những biểu hiện suy giảm. Điều đáng nói là niềm tin không chỉ suy giảm trong quần chúng nhân dân mà biểu hiện suy giảm niềm tin còn xuất hiện ngay cả trong cán bộ, đảng viên.
Truyền thống của Đảng cho thấy, càng trong gian khó, thử thách... thì cán bộ, đảng viên càng phải nêu cao bản lĩnh, giữ vững niềm tin, làm gương, thực sự là chỗ dựa tinh thần của quần chúng nhân dân. Nhưng trên thực tế không ít cán bộ, đảng viên bộc lộ lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những khó khăn của đất nước. Thậm chí có cả những cán bộ, đảng viên mắc mưu, tiếp tay cho kẻ xấu làm tổn hại đến thanh danh của Đảng, gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc... Cán bộ, đảng viên còn như vậy thì thật khó để nói rằng quần chúng nhân dân không giảm sút niềm tin.
Không chỉ trước đây mà ngay trong quá trình chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, mặc dù tổ chức Đảng các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy giảm niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhưng trước những khó khăn mới phát sinh, trước diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, trước một số vụ tham nhũng, tiêu cực, trước sự chống phá của các thế lực thù địch... vẫn có những cán bộ, đảng viên tỏ ra thiếu vững vàng, hoài nghi vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Thậm chí có cả những cán bộ, đảng viên còn nhận thức rằng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp trong hoàn cảnh mới... Trước những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái ấy không ít cán bộ, đảng viên chẳng những không đấu tranh mà còn phụ họa "té nước theo mưa", đồng lõa với kẻ xấu, tiếp tay cho những phần tử cơ hội chính trị, phản động. Bên cạnh đó là tình trạng cán bộ, đảng viên phát ngôn thiếu trách nhiệm, thiếu cân nhắc, để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Có cán bộ, đảng viên đã nói, viết và hành động trái với nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước.
Hiện nay, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Tình hình ấy, trước hết đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất tốt đẹp của người đảng viên. Càng trong gian khó, càng đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải thực sự vững vàng, không nản chí, hoang mang, dao động. Quần chúng nhân dân luôn lắng nghe những gì người cán bộ, đảng viên nói; luôn dõi theo những việc mà người cán bộ, đảng viên làm. Mỗi lời nói, mỗi hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mỗi quyết sách của Đảng, của chính quyền được đưa ra đều ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Đảng, tới lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Hành động gương mẫu giữ vững niềm tin, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách của mỗi cán bộ, đảng viên; đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ cho quần chúng nhân dân. Ngược lại, nếu cán bộ, đảng viên không gương mẫu, thiếu vững vàng, hoang mang, dao động trước những khó khăn của đất nước thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Khi mà cán bộ, đảng viên còn thiếu niềm tin, hoang mang, dao động thì thật khó để xây dựng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự vững bền của chế độ. Do đó càng trong gian khó càng đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải thực sự vững vàng, không hoang mang, dao động, chỉ có như thế người cán bộ, đảng viên mới thực sự là chỗ dựa tinh thần để củng cố niềm tin trong nhân dân.
Cùng với đó, các tổ chức Đảng phải thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đây là một trong những phương cách hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong tuyên truyền, giáo dục phải làm sao để tạo ra được niềm tin, giữ vững, củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, vào chế độ ngay trong chính mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ khi nào nhận thức rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của mình, vững niềm tin trước những khó khăn, thử thách của đất nước, trước những luận điệu sai trái và những đòn tấn công của các thế lực thù địch thì cán bộ, đảng viên mới dũng cảm đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành công nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", trước hết và trên hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự giữ vững niềm tin. Niềm tin của quần chúng nhân dân phải bắt nguồn từ trong Đảng, từ tình cảm, niềm tin vào từng cán bộ, đảng viên. Chúng ta không thể xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân khi mà chính cán bộ, đảng viên lại thiếu kiên định, vững vàng. Giữ vững niềm tin vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là cơ sở nền tảng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước tiến lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục gặt hái những thành công mới.
3. Năm 2016, khi Nghị định 46/CP chính thức có hiệu lực, hàng loạt tranh cãi đã xảy ra xung quanh một số quy định bị tăng nặng mức xử phạt. Xử phạt phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông: Quy định sau 'đá' quy định trước (Báo Kinh tế và Đô thị 03/8).
Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, khi tín hiệu vàng được bật lên, các phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy, các phương tiện được đi tiếp nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và nhường đường cho người đi bộ qua đường. Thậm chí, từ ngày 1/8/2016, Nghị định 46 đã coi hành vi vượt đèn vàng như vượt đèn đỏ. Theo lý giải của Bộ Công an, việc xử phạt hành vi vượt đèn vàng như đèn đỏ là tạo thói quen giảm tốc độ khi gặp đèn vàng, cũng như ngăn chặn tình trạng vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu tại những nút giao của một người điều khiển phương tiện.
Thế nhưng, từ ngày 1/11/2016, khi Thông tư 06 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (hay còn gọi là Quy chuẩn 41) chính thức có hiệu lực, việc áp dụng các quy định trên gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, theo Quy chuẩn 41, tín hiệu vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu từ xanh sang đỏ. Khi tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn “vạch dừng xe”. Nếu không có sơn “vạch dừng xe” thì phải dừng trước đèn tín hiện theo chiều đi. Đặc biệt, Quy chuẩn 41 cũng bổ sung quy định, trong trường hợp phương tiện đã tiến sát hoặc vượt quá vạch sơn “vạch dừng xe”, nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau”. Và cũng từ đây, lợi dụng hai chữ “nguy hiểm”, hàng loạt chủ phương tiện vẫn cố tình vượt đèn vàng gây mất ATGT.
Để ngăn chặn tình trạng văn bản sau “đá” văn bản trước, Thông tư mâu thuẫn với Luật… Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định, các đơn vị tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là phải đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì Bộ GTVT lại cho ban hành một văn bản vi phạm các quy định hiện hành gây khó khăn cho chính người dân và các lực lượng chức năng. Dẫu biết, hiện tại, Bộ GTVT đang khẩn trương sửa chữa những bất cập trong Thông tư 06 cho phù hợp với Luật Giao thông đường bộ 2008. Tuy nhiên, dư luận đặt ra câu hỏi, tại sao một văn bản dù đã hứng chịu nhiều “gạch đá”, gây nhiều bức trong dư luận từ khi ra đời đến nay (từ 1/11/2016) nhưng phải đến khi Bộ Tư pháp có văn bản yêu cầu, Bộ GTVT mới tiến hành sửa đổi. Và ai, đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm, sự phiền toái của thông tư nêu trên gây ra đối với người tham gia giao thông..., rất cần có câu trả lời thỏa đáng trước dư luận.
II. KINH TẾ PHÁT TRIỂN
1. Những tràng vỗ tay kéo dài khi những cam kết khởi nghiệp cả đời để kiến quốc của khu vực tư nhân được công bố tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2017. Thậm chí, giới kinh doanh còn đặt mục tiêu rõ ràng hơn, là sẽ cùng nhau đưa GDP của Việt Nam tăng thêm nhiều lần, có thể tới 10 lần so với hiện tại. Đầu kéo kinh tế tư nhân (Báo Đầu tư 02/8).
Nếu đạt được điều này, thì đúng như yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một động lực, mà còn phải là đầu kéo quan trọng của nền kinh tế. Khi tốc độ, năng lực cạnh tranh của khu vực đầu kéo này được thúc đẩy, cả nền kinh tế sẽ cất cánh.
Mọi việc không chỉ là cam kết. Các kế hoạch cải thiện năng lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí, áp dụng công nghệ mới, tìm kiếm thị trường mới, mở rộng sản xuất… đã được giới kinh doanh lên kế hoạch chi tiết. Các câu chuyện về nông sản, đặc sản Việt Nam, về những điểm đến riêng có của ngành du lịch Việt Nam, về sức sáng tạo không giới hạn của giới khởi nghiệp đang được chính các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng và bắt đầu kể với thế giới. Những khoản tiền đầu tư cho các hoạt động này cũng đã được cân nhắc, sẵn sàng chi ra từ túi của các doanh nghiệp tư nhân.          
Mục tiêu tăng trưởng của khu vực này cũng được các doanh nghiệp cam kết bằng con số, đó là tăng lên 15% so với mức hiện tại mới gần 7,54%. Điểm quan trọng nhất, các mục tiêu này đang được nâng đỡ bởi cam kết “cùng hành động” không chỉ bằng tâm, mà còn phải có tài của khu vực nhà nước, công tác quản lý phải đi kịp sự phát triển nhất là trong cuộc cách mạng 4.0… để “cùng đi xa” của người đứng đầu Chính phủ.
Để thực sự trở thành đầu kéo của nền kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân đang cần một lực kéo mạnh mẽ và quyết tâm hơn nữa…
2. Số lượng DN thành lập nhiều trong thời gian qua được xem là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nền kinh tế dần khởi sắc, môi trường kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, để quản lý số DN này, cơ quan chức năng làm tốt công tác “hậu kiểm” lại là vấn đề rất đáng lưu tâm khi mà vẫn có không ít doanh nghiệp được lập ra với mục đích làm ăn chộp giật, phạm pháp, doanh nghiệp “ma”, trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh... Nhiều hệ lụy khi doanh nghiệp 'sinh' dễ nhưng 'hậu kiểm' yếu (Báo Hải Quan 04/8).
TS. Nguyễn Đại Thắng, Học viện Tài chính cho rằng, hiện nay năng lực thẩm định cấp phép thành lập DN, chuyển đổi loại hình, thành viên góp vốn… cũng như công tác kiểm tra sau cấp phép còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy cơ quan quản lý kinh doanh chỉ thực hiện cấp phép theo yêu cầu, việc DN có còn hoạt động hay không, có tồn tại hay không… vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng.
Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 61.276 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số DN và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, còn có 15.379 DN quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên gần 76,7 nghìn DN.
Tuy nhiên, số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng lên tới 5.443 DN. DN dừng hoạt động phần lớn có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm đến 92,2%, tương ứng 5.020 DN. Đáng chú ý, số tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng lên đến 37.907 DN, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó bao gồm 14.377 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 17,8% và 23.530 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 24,4%.
Từ thực tế DN “mất tích” cho thấy, trong số những DN này có hàng chục DN lợi dụng để buôn lậu, NK hàng cấm hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trốn thuế, rửa tiền, trốn tránh các trách nhiệm xã hội... Có nhiều DN “ma” do các đối tượng xấu núp bóng chỉ thành lập DN trong thời gian ngắn, thuê mướn người lao động không có trình độ, kiến thức làm giám đốc rồi lấy pháp nhân của DN này NK hàng cấm, hàng lậu, trốn thuế… Có những trường hợp giám đốc DN là thợ hồ, thợ vá xe chẳng biết gì đến việc thành lập DN, thậm chí cả những người đã chết từ lâu vẫn được đứng tên là người đại diện pháp luật… của DN, nhưng vẫn được cơ quan quản lí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.(?)
Nói về nguyên nhân để các DN thành lập rồi lách luật thực hiện các hành vi phạm tội, TS. Nguyễn Đại Thắng, Học viện Tài chính cho rằng, hiện nay năng lực thẩm định cấp phép thành lập DN, chuyển đổi loại hình, thành viên góp vốn… cũng như công tác kiểm tra sau cấp phép còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy cơ quan quản lý kinh doanh chỉ thực hiện cấp phép theo yêu cầu, việc DN có còn hoạt động hay không, có tồn tại hay không… vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng. Hơn nữa, với quy định hiện nay, do việc không bắt buộc người nộp thuế nộp các bảng kê mua vào, bán ra nên chỉ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, yêu cầu đơn vị giải trình cơ quan Thuế mới kiểm soát được việc sử dụng hóa đơn của đơn vị quản lý. Đây chính là cơ hội để các DN thực hiện trót lọt hành vi gian lận hóa đơn và trốn thuế.
Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra danh sách trọng điểm những DN thường xuyên vi phạm pháp luật hải quan, kinh doanh mặt hàng nhạy cảm, kinh doanh theo phương thức tạm nhập- tái xuất, quá cảnh, chuyển cửa khẩu; DN bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh theo thông báo của cơ quan Thuế; DN thường xuyên hủy tờ khai, sửa chữa, khai bổ sung (khi có thông tin lô hàng phải kiểm tra thực tế) hoặc thay đổi lộ trình, điều chỉnh cảng đích, thay đổi tên người nhận hàng trên manifest. Hay những DN bỏ địa chỉ kinh doanh sau đó thành lập DN khác để tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật.
Có thể thấy, cải thiện môi trường kinh doanh là nỗ lực chung của các bộ, ngành, giúp DN có cơ hội mở rộng kinh doanh, phát triển nền kinh tế tư nhân theo đúng mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Với mục tiêu có 1 triệu DN hoạt động đến năm 2020, các DN được khuyến khích thành lập, nhưng thành lập rồi hoạt động hiệu quả lại là một câu chuyện dài cần sự chủ động, ý thức của DN và rất cần sự quản lý sát sao của Nhà nước. Vì thế, việc nâng cao hiệu quả giám sát, thay đổi tư duy quản lý cũng như sự vào cuộc, phối hợp của nhiều bên là việc làm cần thiết để giải bài toán quản lý DN trong bối cảnh hiện nay.
III. VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc cung cấp, đưa tin bịa đặt, không có căn cứ đã và đang gây nên những hệ lụy khôn lường. Điều đáng nói, do chế tài xử phạt chưa đủ mức răn đe nên những hiện tượng này vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Tung tin bịa đặt tràn lan trên mạng xã hội: Mức xử phạt chưa đủ sức răn đe (Báo Lao động thủ đô 01/8).
Có thể thấy, việc xuất hiện ngày càng nhiều thông tin bịa đặt rồi những thông tin đó được loan truyền trên mạng xã hội một phần là do sự thiếu hiểu biết pháp luật của những người bịa đặt, loan truyền thông tin. Họ đơn giản chỉ mong muốn câu like, gây nên sự tò mò, hiếu kỳ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, do sự phát triển của công nghệ thông tin, việc tạo tài khoản cá nhân trên mạng xã hội chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến tình trạng xuất hiện nhiều tài khoản ảo, tài khoản giả mạo nhằm mục đích bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật. Việc xác định chủ sở hữu của những tài khoản này, nhiều trường hợp rất khó khăn cho cơ quan chức năng…
Chế tài xử phạt đã có, tuy nhiên những vụ tung tin sai sự thật, gây thất thiệt vẫn xảy ra bởi việc xử lý của các cơ quan chức năng chưa nghiêm, nhiều trường hợp chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính với đối tượng có hành vi vi phạm.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc sử dụng thông tin trên mạng Internet để người dùng biết được đâu là hành vi vi phạm pháp luật để từ đó có những ứng xử cho phù hợp. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý và cần có những quy định chặt chẽ trong việc đăng ký, sử dụng tài khoản trên mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để phát hiện và xử lý kịp thời.
Theo Luật sư Trịnh Khánh Toàn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Những vụ việc bịa đặt, loan truyền thông tin không đúng sự thật cần phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật bởi nó ảnh hưởng đến quyền con người được Hiến pháp ghi nhận. Theo quy định của pháp luật hiện hành cũng đã có những chế tài xử phạt cụ thể. Cụ thể: Căn cứ Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng một trong những hành vi bị cấm đó là việc: Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân…. Theo đó, việc tung tin sai sự thật về cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức đó là hành vi trái pháp luật.
Người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ, tính chất và hậu quả của hành vi đó gây ra. Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự cũng quy định hành vi lăng mạ, bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật nếu có dấu hiệu thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị khởi tố về tội Làm nhục người khác hoặc tội Vu khống theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Chế tài xử phạt đã có, tuy nhiên những vụ tung tin sai sự thật, gây thất thiệt vẫn xảy ra bởi việc xử lý của các cơ quan chức năng chưa nghiêm, nhiều trường hợp chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính với đối tượng có hành vi vi phạm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về việc sử dụng thông tin trên mạng Internet để người dùng biết được đâu là hành vi vi phạm pháp luật để từ đó có những ứng xử cho phù hợp.
Đồng thời, tăng cường công tác quản lý và cần có những quy định chặt chẽ trong việc đăng ký, sử dụng tài khoản trên mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để phát hiện và xử lý kịp thời. Một trong những giải pháp hết sức quan trọng nữa là cần thiết phải sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo hướng bổ sung cụ thể các hành vi vi phạm, tăng cường chế tài xử phạt để tạo hành lang pháp lý trong việc xử phạt.
2. Ngày 31/7, liên tiếp các trường đại học “top trên” công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017. Nhiều ngành “hot” có mức điểm chuẩn từ 27-30,0 điểm khiến không ít thí sinh thất vọng vì trượt nguyện vọng 1, dù điểm xét tuyển cũng ở mức cao. Nhiều thí sinh hụt hẫng vì điểm chuẩn cao 'chót vót' (Báo Gia đình và Xã hội 01/8).
Đúng như dự báo, điểm chuẩn vào các trường đại học năm 2017 sau “mưa điểm 10” ở kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua đồng nghĩa điểm chuẩn năm nay cũng sẽ tăng đột biến. Đầu tiên có thể kể đến khối các trường quân đội, điểm chuẩn của các trường khối này năm nay rất cao, 30 điểm mới đỗ như: Học viện Kỹ thuật Quân sự, khối A00, A01 lấy 30 điểm đối với nữ khu vực miền Bắc, thí sinh nữ ở miền Nam cũng phải 28,75 điểm mới đỗ. Học viện Quân y, khối A00 có điểm chuẩn là 30 điểm. Ngoài ra, một số trường khác cũng có mức điểm chuẩn rất cao, từ 28 - 29 điểm, nhất là đối với thí sinh nữ.
Đối với các trường khối công an, HV Chính trị CAND ngành thấp điểm nhất là 23,75 điểm, ngành cao điểm nhất 29,0 điểm. Học viện An ninh nhân dân: Ngành lấy điểm thấp nhất là 23,5 điểm, ngành cao điểm nhất 30,5 điểm (Nữ ngành Ngôn ngữ Anh). Học viện Cảnh sát nhân dân: Ngành lấy điểm thấp nhất là 22,85 điểm, ngành cao điểm nhất là 28,75 điểm (D01 Nữ). ĐH An ninh nhân dân: Ngành lấy điểm thấp nhất là 23,95 điểm và cao nhất là 28,5 (A01 Nữ).
Tâm điểm chú ý của kỳ tuyển sinh năm nay tiếp tục thuộc về các trường “top trên” khối dân sự, mức điểm chuẩn của một số trường cao kỷ lục. Năm nay, ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất vào trường là 29,25 với ngành Y đa khoa (tăng 3,25 điểm so với năm 2016), tiếp đến là Ngành Răng - Hàm - Mặt sẽ lấy 28,75 điểm, đây là điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay. Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa là 28,25 điểm, tăng 2,75 điểm so với năm trước.
Sau nhóm các trường khối Y - Dược là các trường khối kinh tế, ĐH Ngoại thương đã công bố điểm chuẩn đại học 2017 cho cả 3 cơ sở Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM. Điểm trúng tuyển cao nhất tại cơ sở Hà Nội là 28,25 (ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật, khối A00), tăng 2,25 điểm so với năm ngoái. Còn tại ĐH Kinh tế Quốc dân, lãnh đạo trường cho biết, điểm chuẩn cao nhất vào trường là 27,0 điểm, mức điểm này đã tăng so với năm 2016, đúng như dự báo của nhà trường từ trước đó.
Dù các trường công bố điểm trúng tuyển, song rất nhiều thí sinh có cùng điểm số cũng chưa chắc đã yên tâm, bởi đây chưa phải là điểm số cuối cùng, vẫn có khả năng thí sinh ở cùng mức điểm, nhưng vẫn bị loại khi số lượng vượt quá chỉ tiêu phải áp dụng đến tiêu chí phụ. Chuyện đã từng xảy ra ở Trường ĐH Y Hà Nội cách đây vài năm, khi số lượng lớn thí sinh cùng mức 27,0 điểm nộp đơn xét tuyển vào trường. Đã có rất nhiều thí sinh bị trượt, hoặc chuyển sang ngành khác khi xét tiêu chí phụ.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 1/8 các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển. Đến trước ngày 7/8 thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (trực tiếp tại trường hoặc qua đường Bưu điện) để khẳng định việc nhập học tại trường đã trúng tuyển và theo lịch nhập học của trường. Thí sinh đến trường nộp các giấy tờ (học bạ, giấy chứng nhận ưu tiên…) để làm thủ tục nhập học. Sau khi kết thúc xét tuyển đợt I, các đợt xét tuyển bổ sung sẽ được thực hiện từ sau 13/8.
3. Hồ điều tiết được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm ngập. Nhưng đến nay, quy hoạch hồ điều tiết vẫn còn đang được bàn thảo, nhiều hồ dự kiến triển khai thì chỗ bị phản đối, nơi chưa xong giải tỏa đền bù. Chống ngập bằng hồ điều tiết, có hết ngập? (Báo Tuổi trẻ 03/8).
Nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai hồ điều tiết nước là cần thiết song song với các giải pháp đầu tư hệ thống cống thoát nước và cống kiểm soát triều, tạo nên giải pháp tổng thể để chống ngập.
Ngày 1/8, Công ty Sekisui (Nhật Bản) và đối tác Việt Nam là Công ty VMC Group đã thi công lắp đặt hồ điều tiết thông minh chống ngập nước đầu tiên trên đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
Công trình này có quy mô dài 10m, rộng 9m và sâu khoảng 2,5m, được lắp đặt bằng các môđun cross-wave là những kết cấu bằng nhựa. Một kỹ sư cho biết các môđun cross-wave là vật liệu chính tạo nên hồ điều tiết ngầm và đây là công nghệ mới được sử dụng ở công trình này. Dự kiến thời gian thi công công trình chỉ trong 7 ngày, sau đó tái lập mặt đường trả lại không gian bên trên và ôtô trọng tải dưới 25 tấn có thể đậu trên mặt hồ này.
Ông Trần Văn Chín - chủ tịch hội đồng quản trị VMC Group - cho biết hồ điều tiết được xây dựng ngầm trong lòng đất có dung tích chứa 109m3 nước mưa, khoảng 95% lượng nước này có thể để sử dụng tưới cây xanh và phòng cháy chữa cháy.
Theo Công ty Sekisui, cross-wave là vật liệu nhựa dạng môđun lắp ghép, có tính bền cơ học cao, có độ rỗng lớn, có thể thiết kế theo 2 cơ chế hoạt động tùy thuộc vào nhu cầu. Một là nước trong hồ tự thấm xuống đất, nếu cần thiết lắp đặt bơm tự động hỗ trợ để tạo ra độ rỗng cho hồ nhằm điều tiết các trận mưa tiếp theo.
Ngoài ra, thiết kế hồ cũng có thể theo dạng lưu trữ không tự thấm, phù hợp ở các công viên, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp.
Việc xây dựng hồ điều tiết ngầm có nhiều ưu việt so với hồ làm bằng bêtông như: thời gian thi công ngắn, hồ có tính chịu lực cao, không chiếm mặt bằng... và linh hoạt trong nhiều địa hình so với việc xây dựng hồ hở. Đặc biệt, tuổi thọ công trình có khả năng lên đến 100 năm.
Trong thời gian đang sử dụng nếu buộc phải di dời hồ thì vật liệu chính là môđun cross-wave có thể tái sử dụng, chỉ tốn chi phí tái lập. Do có kết cấu theo dạng môđun lắp ghép nên có thể thực hiện được với diện tích từ nhỏ, vừa cho đến lớn tùy thuộc vào lượng nước cần tiêu thoát để thiết kế cho phù hợp. Điều này có nghĩa là có thể xây dựng hồ điều tiết có sức chứa từ vài trăm đến vài ngàn mét khối nước.
Hiện nay, các môđun cross-wave đã được ứng dụng rộng rãi tại Nhật Bản cũng như Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Singapore...
Một chuyên gia Nhật Bản cho rằng tại TP. Hồ Chí Minh với dân số hơn 10 triệu người, việc phải mở rộng TP là tất yếu nên phải lấp bớt một số kênh rạch, sông, hồ tự nhiên là không tránh khỏi, vì vậy hồ điều tiết ngầm giảm ngập là một trong những giải pháp phù hợp cho hầu hết các TP, đô thị mới và các khu công nghiệp tại Việt Nam.
Có mặt tại công trình xây dựng hồ điều tiết thông minh chống ngập trên đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức), ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP - đánh giá cao việc đưa công nghệ mới vào các công trình giao thông ở TP. Trong đó TP rất cần sớm đưa công nghệ mới này vào chương trình chống ngập nước TP.
Sau khi thực hiện thí điểm hồ điều tiết tại Q.Thủ Đức đạt hiệu quả, TP sẽ xem xét triển khai chống ngập nước ở các khu vực khác.
Ông Đỗ Tấn Long - trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP (Trung tâm chống ngập) - cho biết hiện nay quy hoạch về 104 hồ điều tiết phân tán đang được Sở Quy hoạch - kiến trúc thẩm định trước khi trình UBND TP phê duyệt.
Đối với 3 hồ điều tiết dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016-2020 đến nay chưa có dự án nào thành hình. Trong đó, dự án hồ điều tiết tại khu vực Bàu Cát bị UBND Q.Tân Bình phản đối vì cho rằng khu vực xung quanh đã được đầu tư hệ thống cống, tình hình ngập nước không còn như trước nên việc xây dựng hồ điều tiết ở đây sẽ lãng phí.
Trong khi đó, đại diện Trung tâm chống ngập cho rằng việc đầu tư hồ điều tiết như trên nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, khu vực Bàu Cát gần đây không ngập nặng do ít có những trận mưa lớn, nhưng nếu xảy ra mưa lớn (trên 100mm) khu vực này chắc chắn bị ngập và cần đến hồ điều tiết.
Trước những ý kiến tranh cãi trên, UBND TP đã đồng ý giãn tiến độ thực hiện hồ điều tiết này và chưa xác định được thời gian sẽ thực hiện.
Theo TS Hồ Long Phi - giám đốc Trung tâm quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu (Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh), việc xây dựng hồ điều tiết chỉ là giải pháp hỗ trợ chống ngập. TP cần giải pháp tổng thể bao gồm thêm cả việc đầu tư cống thoát nước, cống kiểm soát triều. Theo quy hoạch thoát nước (quy hoạch 752 được Thủ tướng phê duyệt năm 2001), đến năm 2020 TP phải xây dựng mới hơn 6.000km cống thoát nước (đến nay việc xây dựng cống đạt hơn 50%).
Thủ tướng cũng phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TP với quy mô xây dựng 12 cống kiểm soát triều lớn và khoảng 170km đê bao. Hiện nay Tập đoàn Trung Nam đang thực hiện một phần quy hoạch này, gồm: xây dựng 6 cống kiểm soát triều và khoảng 8km đê bao. Dự kiến đến 30-4-2018, các dự án của Tập đoàn Trung Nam sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.
MTC


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH