< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Các khóa bồi dưỡng / Khóa ngắn hạn

Capacity building for law-enforcement agencies to ensure safety of journalists

 
 
          The Ministry of Information and Communications (MIC) in collaboration with the UNESCO Office in Ha Noi will organize the workshop on "Strengthening Law Enforcement for Journalists’ Safety" for media inspectors at the media regulatory agencies, the units conducting the work of the press inspection and information security agencies at the central and local levels in order to ensure the safety for journalists on 28- 29 September 2017.
 
Attending the workshop, there will be 50 delegates from Ministry of Information and Communications (MIC), Ministry of Public Security, Journalists' Associations, National Committee for UNESCO of Vietnam, Department of Information and Communication Security, Department of Internal Security and Cultural Ideology, Department of Information and Communication of localities and press agencies.
 
Facilitators are experts from the Ministry of Public Security, Press Department and experienced journalists. The purpose of the workshop is to raise awareness about the system of international and Vietnamese legal documents in the field of journalistic safety, ensuring freedom of expression; raise awareness about the task and responsibilities of law enforcement agencies to ensure journalists work safely; learn and share best practices in this field.
 
The workshop will include presentation, discussion, groups work, sharing of practical exercises. After the training, the trainees will improve their ability to enforce law enforcement, media safety regulations in their work as well as in the media to create an enabling environment for the media security. The workshop will advocate for an end to impunity for crimes against journalists in Vietnam and the world.
 
The Media Training Center is assigned by MIC, in collaboration with UNESCO to organized workshops for the media and law-enforcement agencies in 2016 and 2017 to build capacity for the media and security forces to protect the safety of journalists and end Impunity for Crimes against Journalists.”
 
Khóa tập huấn  “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ an toàn nhà báo”
 
           Hệ thống pháp luật của Việt Nam về báo chí và các lĩnh vực liên quan tới an toàn báo chí khá hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế, các Hiệp hội báo chí quốc tế cũng đã xây dựng các công ước, quy định đảm bảo cho các nhà báo được hoạt động trong môi trường tác nghiệp an toàn. Nhằm đưa các công ước, pháp luật, quy định đó vào cuộc sống, trong hai ngày 28, 29/9/2017, tại Hà Nội, Văn phòng UNESCO phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ an toàn nhà báo” cho những người làm công tác thanh tra tại cơ quan quản lý báo chí, các đơn vị thực hiện công tác thanh tra báo chí, các cơ quan đảm bảo an ninh thông tin báo chí tại trung ương và địa phương về pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho nhà báo trong quá trình tác nghiệp.
 
         Tham dự khóa tập huấn có 50 đại biểu, gần một nửa là đại biểu nữ đại diện của các Cục, Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Hội nhà báo, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục An ninh Văn hóa Thông tin truyền thông, Phòng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương, các trường đại học báo chí và truyền thông, các cơ quan báo chí và các tổ chức quốc tế và đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.
 
          Giảng viên của khóa tập huấn là các chuyên gia, thuộc Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an,  và nhà  báo có kinh nghiệm trong nghiệp vụ báo chí, thực hiện pháp luật đảm bảo an toàn nhà báo. Mục đích của khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quốc tế và Việt Nam về an toàn báo chí; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm thực thi pháp luật đảm bảo cho các nhà báo tác nghiệp an toàn; học tập và chia sẻ các kinh nghiệm hay trong việc xử lý các trường hợp điển hình.
 
          Nội dung của khóa tập huấn được xây dựng trên cơ sở các tài liệu của Liên Hợp Quốc, UNESCO như Bộ chỉ số an toàn nhà báo quốc qia, Tài liệu tập huấn về biểu đạt và an ninh, các tài liệu của Việt Nam như Luật báo chí, Luật Phòng chống tham nhũng vv..... Phương pháp làm việc là giảng viên trình bày ngắn về những chủ đề và các học viên cùng tham gia bao gồm trình bày và hướng dẫn của người chủ trì, làm việc và trình bày kết quả theo nhóm, và tiếp sau đó là các bài tập thực hành; động não; thảo luận toàn thể; hỏi và trả lời.
 
         Sau khóa tập huấn, học viên sẽ có khả năng tăng cường công tác thực thi luật pháp, quy định về an toàn báo chí trong tác nghiệp cũng như trong truyền thông nhằm tạo một môi trường hoạt động cho báo chí, đảm bảo an toàn báo chí đồng thời tăng vường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo an toàn cho các nhà báo và chấm dứt sự miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi cản trở các nhà báo ở Việt Nam./.
 
 
MTC


Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH