< Trở về giao diện Mobile

Khóa đào tạo tại chỗ “Nâng cao năng lực quản lý và điều hành tòa soạn” tại báo Nông thôn ngày nay

(15/12/2013 - 18:32)
 Ngày 15/12/2013, khóa đào tạo tại chỗ “Nâng cao năng lực quản lý và điều hành tòa soạn” giai đoạn 2 đã được khai giảng tại tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay, Hà Nội. Học viên của Khóa đào tạo tại chỗ là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của báo Nông thôn Ngày nay.    
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH