< Trở về giao diện Mobile

Khóa ngắn hạn nâng cao kỹ năng biên tập trong tòa soạn hội tụ

(03/12/2013 - 18:33)
Ngày 27 tháng 5 năm 2013, khóa ngắn hạn nâng cao kỹ năng biên tập trong tòa soạn hội tụ đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là khóa học dành cho 20 biên tập viên xuất sắc đã tham dự các khóa cơ bản về “Kỹ năng biên tập trong tòa soạn hội tụ”.  
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH