< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Các khóa bồi dưỡng / Khóa giảng viên

Lớp Đào tạo giảng viên (TOT) dành cho giảng viên VJTC và MTC

(26/05/2014 - 16:15)
Ngày 25 tháng 5 năm 2014, lớp Đào tạo giảng viên với chủ đề  &quot;Những thách thức của báo chí hiện nay và những thay đổi cần thiết trong công tác đào tạo báo chí&quot; đã diễn ra tại Hà Nội.  

Khóa đào tạo giảng viên “Kỹ năng xây dựng triển khai lớp học”

(22/11/2013 - 18:34)
Ngày 20 đến 24 tháng 05 năm 2013, khóa ngắn hạn “Kỹ năng xây dựng triển khai lớp học” được tổ chức tại Bắc Ninh. Đây là khóa học dành cho giảng viên của dự án “Hỗ trợ trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí”.
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH