< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Giới thiệu

default

(18/01/2014 - 20:48)

Dự án khảo sát độc giả báo chí ở Việt Nam

(11/12/2013 - 18:24)
Báo chí hiện đại là báo chí đem lại thông tin mà độc giả cần chứ không phải đưa ra những gì mình có. Chính vì thế, khảo sát độc giả báo chí là yếu tố cần thiết để tạo nên sự thành công của một tờ báo.

Chương trình hợp tác phát triển giữa Bộ TTTT và UNESCO

(30/11/2013 - 18:23)
Chương trình hợp tác phát triển giữa Bộ TTTT và Unesco là chương trình hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Giáo dục vì sự phát triển bền vững do UNESCO, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Samsung đồng thực hiện. Trong đó, Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) được Bộ Thông tin Truyền thông giao nhiệm vụ phối hợp với Unesco và các đơn vị liên quan thực hiện hoạt động tập huấn cho phóng viên về biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học.  

Hướng phát triển mới trong đào tạo báo chí Việt Nam

(23/11/2013 - 18:22)
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo Việt Nam trong những năm qua rất chú trọng . Không chỉ cơ quan quản lý nhà nước về báo chí dành thời gian cho công tác này mà hầu hết các cơ quan báo chí cũng rất quan tâm về hoạt động đào tạo cho các phóng viên, nhà báo. Để báo chí Việt Nam phát triển cả số lượng và chất lượng, nhu cầu đào tạo báo chí vẫn không ngừng được đặt ra.Vậy hướng phát triển mới trong đào tạo báo chí Việt Nam những năm tới sẽ như thế nào? Sau đây là ý kiến của những nhà báo có kinh nghiệm xuất phát nhu cầu tại cơ quan báo chí của mình đưa ra cùng thảo luận.

Năm 2012, dự án Hỗ trợ Trung tâm của Thụy Điển thành công từ kế hoạch hành động

(16/11/2013 - 18:22)
Năm 2012, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí đã đi được quá nửa chặng đường thực hiện dự án “Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí giai đoạn 2010-2013”. Qua việc thực hiện các hoạt động của dự án báo chí những giai đoạn trước, Trung tâm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đã trở thành một đơn vị có chỗ đứng trong công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ báo chí của Việt Nam. Những thành công mà Trung tâm đạt được bắt nguồn từ việc đầu tư cho các hoạt động tư vấn, tìm hiểu, khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp.  

Năm 2013: Trung tâm nỗ lực mọi mặt hoàn thành mục tiêu đặt ra

(07/11/2013 - 18:22)
Sau 3 năm thực hiện dự án Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, với sự nỗ lực của Trung tâm cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Ban Quản lý dự án, Hội đồng tư vấn và sự phối hợp linh hoạt của FOJO, các mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án đều đạt được một cách hiệu quả và thành công.

Hoạt động dự án Thụy Điển năm 2011- Một năm nhìn lại

(05/11/2013 - 18:22)
Năm 2011 là một năm thành công với nhiều hoạt động của dự án. Các hoạt động của năm này dựa trên kế hoạch hành động do Ban Quản lý dự án (QLDA) và Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO) xây dựng và đã được Bộ TTTT phê duyệt trên cơ sở tham khảo báo cáo kết quả các cuộc khảo sát của Ban QLDA về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao của các cơ quan báo chí.
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH