Khóa tập huấn Bộ chỉ số về giới trong truyền thông cho phóng viên và biên tập viên tại Hà Nội

Ngày 26.3.2015, khóa tập huấn Bộ chỉ số về Giới trong Truyền thông dành cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí đã khai mạc tại Hà Nội.

 
MTC tiếp tục hợp tác với tổ chức Oxfam trong lĩnh vực giới (19/01/2015)

Ngày 16/01/2015,  lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí và đại diện của tổ chức Oxfam, đại diện Văn phòng Unesco tại Việt Nam đã có buổi làm việc bàn về kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2015.

 
Điểm báo từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 3 năm 2015 (25/03/2015)
VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng