Hội thảo khoa học Đề tài quốc gia “Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”.

 Ngày 5/5/2015, tại Học viện Báo chí và tuyên truyền, Ban chủ nhiệm Đề tài quốc gia của Học viện phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài quốc gia Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. Đây là đề tài lớn, mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của báo chí và công tác quản lý. Đề tài đề cập đến mối quan hệ giữa thông tin báo chí và công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam.

 
Khai giảng lớp phóng sự phát thanh hiện đại tại Đắk Lắk (24/04/2015)

 Với mục tiêu nâng cao kỹ năng làm phóng sự phát thanh hiện đại cho các nhà báo khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Đăk Lăk tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ: “Phóng sự phát thanh hiện đại”


 
Điểm báo từ 17 đến 23 tháng 4 năm 2015 (26/04/2015)
VIDEO CLIP
Họp báo Vì một nền báo chí Việt Nam hiện đại

ALBUM ẢNH

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Họ và tên
Ngày sinh
Số CMND
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Đơn vị công tác
Khóa bồi dưỡng